NRK Meny
Normal

Munch-forsvarerene får medhold

Oslo tingrett mener Munch-forsvarene skal få innsyn i de omstridte dokumentene angående tilbakeføringen av Munch-maleriene.

Skadet "Skrik" på utstilling
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Politiet har allerede anket avgjørelsen.

Ny runde i lagmannsretten

Påtalemyndighetens begjæring om å nekte de siktede og deres forsvarere innsyn i dokumentene som handler om tilbakeføringen av de stjålne Munch-maleriene, ble ikke tatt til følge av Oslo tingrett.

Men forsvarerne får likevel ikke umiddelbart innsyn i de omstridte dokumentene. Avgjørelsen fra tingretten er allerede påkjært, og dermed blir det en ny runde i lagmannsretten.

I kjennelsen fra Oslo tingrett heter det også at de tjenestemennene i politiet og påtalemyndigheten som kjenner til omstendighetene rundt tilbakeføringen av maleriene, ikke fritas for sin plikt til å forklare seg under rettssaken.

Ny paragraf

I forrige uke slo Høyesteretts kjæremålsutvalg fast at forsvarerne har krav på innsyn i en rekke dokumenter som påtalemyndigheten har holdt tilbake for forsvarerne.

Dokumentene skal blant gi en forklaring på hvordan de uerstattelige maleriene Skrik og Madonna kom til rette i fjor høst.

Men med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 242a med henvisning til at politiets informanter kan komme i livsfare, har statsadvokat Morten Hojem Ervik bedt om en ny vurdering av dokumentene.

Trolig vil også denne prosessen gå helt til Høyesterett, noe som vil ta flere uker.

Kan måtte droppe saken

Dersom hensynet til politiets informanter veier tungt nok, risikerer påtalemyndigheten i ytterste konsekvens å måtte slippe alle de tiltalte fri og frafalle alle beskyldninger om deltakelse i ranet.

Det vil kunne skje dersom statsadvokaten nekter å utlevere dokumentene selv etter en ny runde i Høyesterett.

Forsvarerne i Munch-saken krever ankesaken utsatt fordi påtalemyndigheten fortsatt nekter dem innsyn.

Saken er berammet til å starte i Borgarting lagmannsrett 20. februar.

Tingrettens avgjørelse:

1. Begjæringen fremmes.

2. Påtalemyndighetens begjæring om tillatelse til å nekte de siktede og deres forsvarere innsyn i de dokumenter som er knyttet til tilbakeføringen av maleriene tas ikke til følge, jf straffeprosessloven § 242 a.

3. De tjenestemenn i politi og påtalemyndighet som kjenner til omstendighetene rundt tilbakeføringen av bildene gis ikke fritak for forklaringsplikt, jf straffeprosessloven § 292 a.

4. Påtalemyndigheten gis adgang til å nekte de siktede og deres forsvarere innsyn i den del av påtalemyndighetens begjæring som er sladdet av retten, samt i grunnlagsmaterialet.

5. Den advokat som har vært oppnevnt etter straffeprosessloven § 100 a skal ikke gjøre tjeneste som forsvarer senere i saken.

Påtalemyndigheten har påkjært avgjørelsen, og det er gitt oppsettende virkning.