Beboerne på Sagene kjemper for leilighetene sine

Beboerne på Sagene frykter at de vil miste leilighetene sine, fordi bydelsdirektøren vil selge flere hundre av de kommunale boligene i bydelen.

Folk som bur i kommunale bustader på Sagene er rasande på lokalpolitikarane sine. Mange er redde for å bli kasta ut av heimane sine, fordi bydelsdirektøren vil selge fleire hundre kommunale bustader. Slikt blir det OPPRØR av:

Stemningen er amper for de som bor i kommunale boliger på Sagene.

– Kom ut alle sammen! Kom ut alle unge også. Kom ut alle sammen, sier Liselotte Jirasek.

Klar tale fra en av beboerne i borettslaget for de kommunale boligene på Sagene. Med et stort banner og aksjonsplakater, hadde rundt 20 beboere samlet seg i kampen mot bydelsdirektørens forslag om å selge over 400 kommunale boliger.

Boligene sliter med et massivt behov for vedlikehold, og derfor har bydelsdirektøren gått inn for et salg.

Uegnede boliger

I forslaget fra bydelsdirektøren som bydelspolitikerne skal ta stilling til, er det lagt opp til et salg av rundt 450 leiligheter. Rett og slett fordi boligene ikke anses som egnede utleieboliger lenger. Flere av leilighetene har ikke blitt gjort noe med på mange år, og det har blitt dannet blant annet fuktskader og mugg.

– Jeg vil heller bo i en leilighet med fuktskader, enn å bo på gata, sier beboer Tone Steiner.

Råtten kjeller

Slitte vegger og dårlig vedlikehold. Kjelleren i bygården ved Dannevigsveien 7 bak Sagene kirke har sett sine bedre dager.

Foto: Nadir Alam / NRK

Ikke råd til å flytte

For flere av beboerne er situasjonen ganske enkel. De er avhengig av å bli værende i sine kommunale boliger på Sagene.

Leah Olafsen

Med megafon ledet Leah Olafsen aksjonen.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er ingen garanti på at en ny eier vil videreføre kontrakten til de som allerede bor her. Vi kommer oss ikke ut på det private markedet, veldig mange av oss.

– Derfor har vi kommunal leiekontrakt, man trenger litt ekstra hjelp til sånne ting, sier Olafsen som er styreleder i borettslaget og aksjonsleder i beboerforeningen "Nok er nok".

– Hva med at bydelen mener det er for mange kommunale boliger, og at det derfor vil være plass til alle uansett?

Det gleder jeg meg til å se. Det tviler jeg på, hevder Olafsen.

– Alle vil bli ivaretatt

John Ingar Danielsen fra Boligbygg KF som eier leilighetene var invitert til aksjonen. Danielsen mener at beboerne ikke har noe å frykte.

– Jeg vil bare avkrefte at vi skal selge bygården sånn som den er nå. Det er et vedlikeholdsslep på boligene, og det er stort løft vi må ta. Alle kommer til å beholde kontraktene sine uansett hva som skjer.

Det er bystyret som da de vedtok boligbehovsplanen tidligere i år, bestemte hvor mange av de kommunale boligene i Oslo som skal selges. Nå skal bydelsutvalget og boligbygg bestemme hvilke leiligheter som skal selges.

– Men ingen trenger å være bekymret for at vi skal selge, såfremt man tilfredsstiller vilkårene for en kommunal bolig. Alle vil bli ivaretatt i en slik prosess, forsikrer Danielsen.

Stoler ikke på kommunen

Olafsen fra beboerforeningen "Nok er nok" nøyer seg ikke med dette svaret. Bydelsutvalget skal ta stilling til saken under et møte 2. mai på Sagene samfunnshus.

– Vi skal fortsette å bo her, og vi kommer til å tvilholde på det! 2. mai blir veldig viktig. Jeg oppfordrer alle til å møte opp utenfor Sagene samfunnshus. Det er med på å bestemme hvor vi skal bo, og eventuelt hvor vi skal bli flytta, sier Olafsen til de rundt 20 beboerne som var tilstede.