Mistet kontainer på riksvei 22

  • Lange køer etter kontainervelt

    Ifølge politiet blir det etter hvert skiltet omkjøring på fylkesvei 171 via Lørenfallet og Sørumsand, men de forsøker også å slippen trafikken som står i området igjennom lokalt. Det er lange køer i begge retninger.

  • Riksvei 22 ved Fetsundbrua stengt

    Riksvei 22 er det stengt like vest for Fetsundbrua fordi et vogntog har mistet en kontainer som sperrer veien ved Borgen bru. Statens vegvesen opplyser at Rv 22 er helt stengt nå, og at det er vanskelig med omkjøringsmuligheter.