Mistenkelig pulver på Løren

En person er tatt hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg hvitt pulver i et forretningslokale i Lørenvangen. Det er uavklart hva slags pulver det er snakk om. Politiet har sperret av området og kjemikaliedykkere fra Bryn brannstasjon gjør undersøkelser.

Kjemikaliedykkere på Løren
Foto: Oslo brann- og redningsetat