Minst to skadet

Det er to lastebiler og en personbil som har kollidert. Personbilen har havnet i mellom lastebilene. En kvinne i personbilen og en av lastebilsjåførene skal være skadet. Det er foreløpig usikkert hvor alvorlig skadet de er.