Minoritetsvekst på Osloskoler

Tallet på skoler i Oslo som har overvekt av minoritetsspråklige elever er nesten doblet på fire år.

Tallet på fremmedspråklige på osloskoler øker

Hina (t.h) og Jamila får beskjed fra lærer Elin Grøtte om å snakke norsk og ikke pashto i klasserommet.

Foto: Ingrid Vestre haram / NRK

På 57 av 137 grunnskoler i Oslo har halvparten eller flere av elevene et annet morsmål enn norsk. Det er nesten en dobling fra 2006, viser nye tall fra Utdanningsetaten.

Mortensrud skole ligger høyest på statistikken med 97 prosent.

Møter utfordringer

Ved skolene som har høyest prosent av minoritetsspråklige elever, er det mange som trenger særskilt norskopplæring. Det er utfordringer som lærer ved Rommen skole Elin Grøtte takler daglig.

– Når vi som har norsk som morsmål tilnærmer oss et stoff, er det mye vi vet fra før og som vi ikke nødvendigvis har lært på skolen. Dette er stoff fremmedspråklige ikke kan fra før av. Den største utfordringen er at vi da må begynne et annet sted for å oppnå samme forståelse, sier Grøtte.

Satser på tilpasset opplæring

Rommen og rundt 20 andre skoler er med på et prosjekt for de minste elevene der de med behov får systematisk norsk- og leseopplæring. Grøtte sier resultatene ser lovende ut selv om det er for tidlig å trekke konklusjoner.

Direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen sier alle elever får tilpasset opplæring, men hun innrømmer at det er utfordrende å møte behovene til de minoritetsspråklige elevene.

– Vi blir stadig flinkere til å møte utfordringene raskt nok, for å sikre en god opplæring, sier Søgnen.

Skravler på sitt eget morsmål

Hina og Jamila går i 10. klasse på Rommen skole. De merker at en del elever ikke snakker norsk sammen i klassen.

– Det er noen som skravler på sitt eget språk med hverandre, som oftest på somalisk og urdu, men ikke så veldig mye. De fleste snakker norsk hele tiden, sier jentene som er godt fornøyde med skolen sin.

– Det er bra skole og bra miljø her. Alle er snille mot hverandre. Vi har forskjellige folk her. Det er ikke noe diskriminering av andre for hvor de kommer fra, sier de.