NRK Meny
Normal

Må betale millionerstatning til au pairer

En kvinne er dømt til å betale en million kroner til de to au pairene hun og ektemannen skal ha utnyttet.

Au pair

To filippinske kvinner jobbet over 90 timer i uken, både i parets hjem og i mannens Rema 100 butikk.

Foto: Brennpunkt / NRK

I fjor ble kvinnen og hennes ektemann frikjent i Oslo tingrett for å ha utnyttet de to au pairene fra Filippinene til tvangsarbeid. Tingretten dømte imidlertid ekteparet for brudd på utlendingsloven for å ha latt au pairene arbeide uten lovlig arbeidstillatelse i Rema-butikken kvinnen eier. Denne dommen er blitt anket.

Kvinnene kom til Norge som au pair og skal etter norsk lov derfor bare jobbe i maks fem timer per dag. For dette skal au pairen ha en månedslønn på minst 5.000 kroner, fri kost og losji, samt betalt norskkurs.

Dommen falt i november. Ekteparet, som drev en butikk i Bærum, ble frifunnet for tiltalen om at de to au-pairene ble satt til tvangsarbeid.

Uten arbeidstillatelse

Tingretten fant ingen bevis for at au pairene var fanget i en situasjon med tvangsarbeid, og begge hadde muligheten til å si opp og reise hjem eller bytte vertsfamilie.

Ekteparet ble derimot dømt for brudd på utlendingsloven ved å la au pairene jobbe uten lovlig arbeidstillatelse.

I tillegg til at de var hushjelper i ekteparets hjem måtte de to utføre arbeid i Rema-butikken som mannen drev. Påtalemyndighetene har anket dommen fra oktober.

Krav på tarifflønn

Nå har Oslo tingrett også tatt stilling til erstatningskravet fra de to au pairene.

Retten har kommet fram til at de har krav på tarifflønn på alt arbeid utover 30 timer i uken. I tillegg har de krav på overtid på alt arbeid utover 37,5 timer i uken, samt 10,2 prosent feriepenger.

Selv om det er ektemannen som driver Rema-butikken de to måtte jobbe i, mener retten det er kona som må regnes som arbeidsgiver for de to au pairene. Hun er derfor alene dømt til å betale erstatningen.

Til fradrag kommer penger de to kvinnene mottok mens de var au pairer, og diverse utgifter hun har betalt for dem.

Summen er at den ene kvinnen har krav på 950.000 kroner, og den andre 125.000 kroner, ifølge dommen.

De to au pairene ba opprinnelig om over tre millioner kroner i erstatning til sammen.