NRK Meny
Normal

Mest antibiotikaresistente bakterier i Oslo

Oslo universitetssykehus har høyere forekomst av antibiotikaresistens enn resten av landet, og problemet er betydelig større ved Rikshospitalet enn ved Ullevål. Overlege og professor tror de resistente bakteriene er kommet for å bli.

Rikshospitalet

MEST PÅ RIKSHOSPITALET: Her er antall prøver med antibiotikaresistente bakterier høyest i landet. Det skaper bekymring.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det kom fram i en rapport som ble lagt fram for de ansatte ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet fredag morgen, skriver Dagens Medisin.

For første gang er det gjort en felles opptelling av forekomsten av antibiotikaresistente bakterier ved OUS (Ullevål og Rikshospitalet) og innen primærhelsetjenesten i Oslo.

Les mer: Antibiotikabruken på norske sykehus skyter i været

– Vi ser at antibiotikaresistensen er gjennomgående høyere enn landsgjennomsnittet på Ullevål sykehus, og enda høyere på den delen av Oslo universitetssykehus som tidligere var Rikshospitalet, sier overlege og professor ved avdeling for mikrobiologi ved sykehuset, Kjetil K. Melby til NRK.

Han sier at det kan være flere årsaker til at problemet er større i hovedstaden. Folk reiser mer, og det kan være at legemidler brukes annerledes her enn i resten av landet.

– I tillegg har Rikshospitalet mer komplekse pasienter som er særlig utsatt for infeksjoner, og som får gjentatte antibiotikakurer. Da må mikrobene tilpasse seg, og det gjør de ved å bli resistente, sier Melby.

– Kommet for å bli

Tidligere i år la Verdens helseorganisasjon (WHO) fram en omfattende rapport om antibiotikaresistente bakterier. Den slo fast at såkalte superbakterier, som er i stand til å motstå alle former for antibiotika, nå er funnet i alle deler av verden.

Melby sier at forekomsten av disse bakteriene er betydelig høyere i Mellom-Europa og Sør-Europa enn i Norge.

– Skandinavia har vært den grønne øy når det gjelder antibiotikaresistens. Nå ser vi at den ikke lenger er helt grønn, nå begynner det å gulne litt, sier han.

Professoren og overlegen tror det er fåfengt å tro at man kan bli helt kvitt disse bakteriene. Målet er derfor å ta de riktige grepene for å sørge for at problemet ikke blir større enn det allerede er.

– Antakelig er denne utfordringen kommet for å bli, og vi må tilpasse oss den virkeligheten som er der. Rask diagnostikk og god overvåkning er viktig, og at vi driver rasjonell antibiotikabruk, sier Melby.

NRK Ytring: Hvordan løse resistensproblemet?