Mer vold blant russen

Antallet voldshendelser knyttet til russ i Oslo, Asker og Bærum øker, ifølge politiet. I år måtte politiet rykke ut 290 ganger på grunn av russen i de tre kommunene.

Russetreff Tryvann, masse russ og telt

Selv om politiet forteller om mer vold enn tidligere blant russen, var årets russetreff på Tryvann et unntak. Det ble ikke meldt inn en eneste voldshendelse fra arrangementet. Her fra russetreffet i 2016.

Foto: Håvard Lior / NRK

Dette er det andre året på rad med økning i antallet utrykninger til voldshendelser knyttet til russen.

André Kråkenes

Operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt forteller at utviklingen i voldsbruk blant russen går i gal retning.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Det er en trend som bare fortsetter. Det er en skremmende utvikling, sier operasjonsleder André Kråkenes fra Oslo politidistrikt.

Ifølge Kråkenes er det enkelte busser som står for mange av hendelsene. Han tror terskelen for å lage bråk synker for noen når de får på seg russebuksene.

– Det har opparbeidet seg en kultur blant noen russ der man tenker at man kan gjøre nesten hva man vil, mener operasjonslederen.

Den største andelen av utrykningene dreier seg likevel ikke om vold, men om støyklager.

– I all hovedsak dreier det seg om musikkstøy og klager fra beboere rundt omkring som får forstyrret nattesøvnen, forteller Kråkenes.

Totalt kom det inn 650 meldinger til Oslo-politiet knyttet til russen under årets feiring.

Ønsker handlingsplan

Forberedelsene til årets russefeiring startet Oslo-politiet allerede i fjor høst da de møtte nabodistriktene Øst og Sør-Øst for å diskutere tiltak på tvers av distriktene.

– Russen flytter seg hele tiden mellom distriktene, så for å fange opp versting-russen har det vært viktig med dette samarbeidet, sier Kråkenes.

Hvem er «versting-russen»?

– Det er enkelte busser med personer ombord som bare er ute etter å lage bråk. Det er også noen sjåfører som ikke følger regelverket.

Før årets feiring lagde Øst politidistrikt en treårig handlingsplan mot russebråk. Operasjonsleder Kråkenes etterspør en liknende plan i Oslo politidistrikt.

– Det ville knyttet alle avdelinger i Oslo som har noe med russen å gjøre tettere sammen og bedre forebygge russebråk neste år.

Russ i Oslo

Totalt 650 meldinger knyttet til russen ble ringt inn til Oslo politidistrikt under årets feiring.

Foto: Kyrre Lien, Kyrre Lien / NTB scanpix

Trengte plan for voksende russefeiring

– Planen gjorde at vi samarbeidet bedre innad i distriktet, med andre distrikter og med andre aktører, forteller Hilde Kallset Jensen, koordinator i Romerike i Øst politidistrikt.

Ifølge Jensen har behovet for en helhetlig plan vokst sammen med russefeiringens omfang.

– Lengden på russetida, antallet kjøretøy og antallet arrangementer har økt. Da må vi vie mer tid til å planlegge dette arbeidet, forteller hun.

Koordinatoren er positiv til at Oslo kan ta i bruk samme arbeidsmetode.

– Det er viktig at man på Østlandet, som har mange russ og russetreff, har lik praksis og en noenlunde felles strategi. Samkjørte tiltak er mer slagkraftige.

Kallset Jensen kan fortelle at Øst politidistrikt ikke opplever en like negativ utvikling som hovedstaden.

– Vi ser en liten økning i antallet oppdrag knyttet til russen, men har ikke hatt mange veldig alvorlige hendelser.

Russ fester inni en russebuss

En del av de mer alvorlige konfliktene mellom russ bunner i rivalisering mellom busser.

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix