NRK Meny

Mer til kollektiv

Oslo og Akershus får 185 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikk. Staten har i dag fordelt de ekstra belønningsmidlene fra det borgerlige budsjettforliket slik at Oslo og Akershus til sammen får 465 mill. kr. i 2017. Pengene er viktige blant annet for å oppgradere trikkenettet, sier Ola Elvestuen (V).

Trikk utenfor Oslo tinghus
Foto: Olav Juven / NRK