Mer penger til politidistriktene – mindre til direktoratet

Øst politidistrikt og felles datatjenester er budsjettvinnerne når politiets pengepott for 2019 er fordelt. Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet barberes.

Politiet i arbeid.

MER SYNLIG POLITI: Med mer penger til distriktene skal det bli mer politi i gatene, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre til NTB.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet har det siste året blitt kritisert for å være underbemannet, reformtynget og tidvis fraværende fra folks problemer.

I dag kom tallene som viser hvor mye de ulike delene av Politi-Norge får å rutte med i 2019.

Les også: Dobbelt så mange stoppes med kniv i Oslo

Mest til Øst

Øverst på listen troner Politiets felles IKT-tjenester, som får et budsjettbyks på 26 prosent. Gamle programmer og systemer som ikke snakker sammen har vært en verkebyll for politiet i en årrekke.

Også politidistriktene får mer penger å bruke. I gjennomsnitt får distriktene økt midlene med 5,1 prosent.

Den største prosentvise økningen får Øst politidistrikt, med syv prosent. Det utgjør 114 millioner kroner mer å rutte med. Så følger Troms (+5,9 prosent), Møre og Romsdal (+5,6 prosent) og Vest (+5,5 prosent).

Se hele listen nederst i saken.

– Dette er vi veldig glad for. Vi har hatt et veldig trangt budsjett, sier Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt.

Politimester Jon Steven Hasseldal

Budsjettvinner: Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, vil nå ansette flere.

Foto: Willy Hage / NRK

Distriktet hadde i fjor mellom 40 og 50 ubesatte stillinger fordi de ikke hadde nok penger til å ansatte folk her. Nå vil flere av stillingene bli besatt, bekrefter Hasseldal.

Han innrømmer at distriktet fortsatt har store dyre utfordringer med eiendom, bilparken, og mange grove saker på vent.

Den omfattende etterforskningen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i oktober, er også svært ressurskrevende.

Oslo politidistrikt får den største budsjettøkningen målt i kroner. Politiet i hovedstaden får 134 millioner mer i år, noe som utgjør en økning på 4,3 prosent.

Les også: Utslitte politijurister ga opp: Dumpet alvorlige saker på sjefens kontor

– Mer politi i gatene

Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet får det største budsjettkuttet sammenlignet med 2018. De må slankes med henholdsvis 8,8 og 8,1 prosent.

– Vi ønsker å flytte politiet ut av kontorer og ut på gaten. Vi har ønsket å flytte penger fra Politidirektoratet til politidistriktene, og nå skjer det, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre til NTB.

Han understreker at Politidirektoratet fortsatt har en viktig funksjon, men at direktoratets budsjett har vokst over tid.

– Vi har et ansvar for å sørge for at direktoratet ikke eser ut, sier Frølich.

Les også: Advokater roper varsku om Øst politidistrikt

Lavere tillit til politiet

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, synes det er riktig å gi mer penger til politidistriktene og mindre til direktoratet.

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund

STØTTER: Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener det er lurt å gi mer til den delen av politiet som til daglig møter publikum.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er primært i distriktene, i kontakt med publikum, at politiets samfunnsoppdrag skal løses. Derfor er det en klok vurdering å øke bevilgningen dit. Dette er noe vi støtter, sier han.

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse for 2018, som kom forrige uke, viste en nedgang i tilliten til politiet på seks prosentpoeng.

Mens det i 2017 var 83 prosent som hadde ganske eller svært stor tillit til politiet i 2017 var tallet 77 prosent året etter.

Bolstad tror en styrking av politidistriktene til bidra til å heve tilliten.

– Det løser definitivt ikke alt, men er et steg i riktig retning, sier han.

Penger fra staten til politidistriktene

POLITIDISTRIKT

2018

2019

ENDRING %

Oslo

3 126 109 000

3 259 813 000

4,3

Øst

1 635 766 000

1 749 870 000

7

Innlandet

799 079 000

832 873 000

4,2

Sør-Øst

1 433 027 000

1 502 729 000

4,9

Agder

625 881 000

655 880 000

4,8

Sør-Vest

1 043 833 000

1 096 938 000

5,1

Vest

1 203 640 000

1 269 817 000

5,5

Møre og Romsdal

508 435 000

536 714 000

5,6

Trøndelag

924 296 000

968 557 000

4,8

Nordland

568 001 000

593 535 000

4,5

Troms

428 872 000

454 314 000

5,9

Finmark

354 220 000

370 427 000

4,6