Æresrelatert vold: Mer enn 300 har bedt om hjelp hittil i år

Denne uka ble en mor, en far og to søsken satt i varetekt i det politiet mistenker er en æresrelatert voldssak. En 18-åring ligger på sykehus.

Krimtekniker på Greverud

Tirsdag ble en kvinne på 18 år angrepet med kniv utenfor familiehjemmet på Greverud i Oppegård utenfor Oslo. Seks familiemedlemmer er siktet for drapsforsøk, eller medvirkning til drapsforsøk. Politiet mistenker at dette er æresrelatert vold.

Foto: bård nafstad / nrk

Politiet mistenker at det var familiens ære som skulle gjenopprettes. Mor, far og fire søsken er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Det står etter forholdene bra til med den 18 år gamle datteren, og søsteren, til de siktede.

Ferske tall viser at Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har hjulpet til i 338 enkeltsaker fra nyttår til 31.august 2017. De aller fleste tilfellene handlet om æresrelatert vold. Mange av sakene handler om unge jenter rundt 18 år.

– De fleste er jenter som frykter tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Noen har allerede blitt tvangsgiftet og enkelte er etterlatt i utlandet mot sin vilje. De fleste er utsatt for omfattende vold, sier seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland i Bufdir.

En kjæreste som blir oppdaget

Kompetansesenteret hjelper også de som trenger å bruke botilbudet for unge mennesker som er utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

– Der volden eskalerer har jentene ofte en kjæreste i skjul som blir oppdaget, eller de gjør det klart at de ikke vil inngå ekteskap med den foreldrene mener de skal gifte seg med.

– Hva skiller æresrelatert vold fra det som skjer i den tradisjonelle norske kulturen, at en mann tar livet av kona eller kjæresten idet hun skal til å forlate ham?

– Begge deler er knyttet til skam og ærestap. Men i et partnerdrap er det to parter. I den æresrelaterte volden i deler av minoritetsbefolkningen er flere familiemedlemmer delaktige i volden og den er knyttet til en patrialkalsk kultur der kvinnens seksualitet skal beskyttes.

Mange ofre

Æresdrap er uhyre sjeldne i Norge, sier Elisabeth Grøtteland. Det er langt vanligere med negativ sosial kontroll, der kollektivet stiller krav til hvordan det enkelte mennesket skal leve livet sitt. Oftest er reguleringen knyttet til kvinners seksualitet.

– Når det gjelder æresrelatert vold er ofte hele familier involvert. Brødre kan bli pålagt å utøve vold eller kontroll mot søsken, samtidig som de selv blir utsatt for kontroll. I en sånn type sak er det mange ofre.

– Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan en mor skulle ønske livet av datteren sin?

– I kollektive kulturer er det storfamilien som er viktig. Storfamilien overstyrer enkeltindividet. Hvis et enkeltindivid truer æren til storfamilien kan det gå ut over alle. Da er det bedre å ofre én, enn at alle mister sin ære., sier Elisabeth Grøtteland i Kompetanseteamet.

Hvis noen trenger hjelp kan Kompetanseteamet kontaktes. Også Røde Kors-telefonen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har lang erfaring i å gi råd.