NRK Meny
Normal

Knivoffer: - Alle har vært litt hobbypsykolog for tiltalte

OSLO TINGRETT (NRK.no): Midt i en opphetet diskusjon om den tiltalte 23-åringens tilregnelighet, tok knivofferet Marius Løken ordet for å forsøke å hjelpe de sakkyndige.

Nilstads foreldre, Sørenmo og Løken i retten

TOK ORDET: Marius Løken, i midten av bildet, tok fredag ordet for å forklare seg om den tiltaltes sinnstilstand. Til venstre Andreas Nilstads far, Geir Ole Nilstad. Til høyre moren Astrid. I midten er kjæresten Line Sørenmo, som fødte Nilstads barn etter at han ble drept.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fredag fortsatte de rettssakkyndige sine forklaringer om psyken til den tiltalte 23-åringen i det såkalte «halloween-drapet». Temaet er preget av til dels steile fronter om hvorvidt den tiltalte kan dømmes til fengsel eller ikke: Torsdag forklarte psykologspesialist Gjermund Nysveen at han, som den eneste av fire sakkyndige, mener at en eventuell psykose 23-åringen hadde da han angrep kameratene var utløst av cannabisrøyking.

Dersom dommeren skulle være enig i dette, betyr det at 23-åringen kan idømmes vanlig fengselsstraff.

Fredag var det klart for hans makker, psykiater Fred Heggen, sin forklaring. Sammen skrev de to den andre sakkyndigrapporten om den tiltalte, altså uten å bli enige om en konklusjon.

Heggen mener 23-åringen i en periode har hatt en schizofren utvikling, og at rusmidler bare har vært en katalysator - ikke direkte årsak - til at 23-åringen angrep vennene for nesten to år siden.

– Har ikke hørt om maken

Om psykosen den tiltalte 23-åringen hadde da drapet skjedde, sier Heggen at han sjelden har sett noe lignende. Den tiltalte skrev blant annet Gud på veggen med eget blod etter å ha drept kameraten Andreas Nilstad (22), og påført Marius Løken (24) et titalls livstruende knivskader.

– Han angriper sine beste venner med kniv, og prøver deretter å ta sitt eget liv
med den samme kniven. Han blir spurt hvem han er, sier han er Jesus Kristus, og "noen må ofre seg, det er for mange av oss".

– Dette er en psykose, med et så høyt symptomtrykk at jeg ikke har hørt maken, noen gang.

Artikkelen fortsetter.

Sakkyndige i Pilestredet-drapet

STRID: Psykiaterne Henning Verøy (t. v.), Harald Brauer (nr. to fra v.), og Fred Heggen (t. h.) mener den tiltalte har vært strafferettslig utilregnelig. Psykologspesialist Gjermund Nysveen (nr. to fra høyre) er uenig.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Trakk seg tilbake

For å underbygge sin vurdering av mulig psykisk lidelse utviklet over tid, viste Heggen blant annet til en angstlignende episode den tiltalte hadde sensommeren 2010. Den tiltaltes mor sa i sin forklaring at hun på en hyttetur våknet av at sønnen stod på gulvet midt på natten, og sa «nå kommer de». Dette uten at det var noen andre tilstede.

Den tiltalte har selv sagt at han ikke hadde røyket cannabis forut for denne episoden, noe Heggens makker Nysveen torsdag trakk i tvil.

Heggen tror derimot på den tiltalte, og mener denne episoden er viktig, fordi den kan indikere en underliggende psykisk lidelse. Han mente også psykosen kan ha vart så lenge som til desember.

Aktor Carl Graff Hartmann stilte flere kritiske spørsmål til dette, og etter en pause i retten ba Marius Løken om å få lov til å fortelle om hvordan han opplevde den tiltaltes sinnstilstand høsten 2010.

– Jeg var en av de nærmeste vennene, men det var en periode den høsten vi hadde veldig lite kontakt. Det ser man på fotografier fra denne høsten, hvor lite NN (tiltalte, journ. anm.) er på bilder, sier Løken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bislett-drap

'GUD': Den tiltalte 23-åringen skrev 'Gud' på veggen med eget blod etter å ha drept Andreas Nilstad og påført Marius Løken et titalls knivstikk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

– Alle har vært hobbypsykologer

Løken forteller at han opplevde at kameraten trakk seg mer og mer tilbake høsten 2010. De gangene vennene hadde kontakt, var tiltalte opptatt av å snakke om konspirasjonsteorier og det Løken kaller «dype temaer» han hadde lest om på internett.

– Jeg vet at jeg snakker på vegne av mange venner av oss, når jeg sier at alle har fått vår dose av historier og vrangforestillinger fra NN (tilalte, journ. anm). Alle har vært litt hobbypsykologer på kveldstid, sier Løken.

Hans uttalelser kommer etter Heggens konklusjon om at den tiltalte har en underliggende psykisk lidelse, og derfor ikke skal dømmes til fengsel. Dette blir det imidlertid opp til tingrettsdommer Petter A. Blom å vurdere.

Til NRK sier Løken at hans forklaring ikke var et forsøk på å peke i retning av tilregnelighet eller utilregnelighet.

– Det var kun for å få en så god vurdering som mulig. Jeg har ikke noe ønske om å trekke retten i noen som helst retning, sier Løken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Halloween-saken

OPPKLARE: Marius Løken sier til NRK at han tok ordet i retten for å belyse saken.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Nesten litt skremmende

Løken forteller at en av tingene tiltalte var opptatt av denne høsten, var «Det tredje øyet». Dette er også kjent som Det altseende øye, som blant annet er kjent som et symbol for «det guddommelige vesens kunnskap om fremtiden».

– Enkelte historier hang ikke på greip, men jeg har tatt det som et signal på at han hadde lest veldig mye rart på nettet, sier Løken, som beskriver flere av samtalene som «intense».

– Jeg tenkte aldri, NN, du er gal, men at det var lett å bli tatt av karusellen.

Løken forteller at han og de andre vennene kunne snakke med tiltalte om «de dype temaene», som liv etter døden, konspirasjonsteorier og hvem som stod bak 11. september, uten nødvendigvis å helt skjønne hva tiltalte mente.

– Man skjønner det ikke helt, man hører på NN, men man forstår det ikke, sier Løken. Han beskriver senere den tiltaltes oppførsel som «spesiell, nesten litt skremmende».

Ingen grunn til å lyve

Aktor Carl Graff Hartmann har valgt å følge Nysveens vurdering, og tar utgangspunkt i at den tiltaltes psykose er rusutløst. Han har imidlertid åpnet for å endre påstanden til at tiltalte skal idømmes tvungent psykisk helsevern.

Fredag hadde Hartmann flere kritiske spørsmål til Heggen. Et av disse gjaldt det Nysveen trakk fram torsdag, da han sa at man ikke kunne vite om den tiltalte har røyket hasj i forkant av den andre episoden med angst i 2010.

Dette ble blant annet begrunnet med et vitne som mener å ha sett tiltalte røyke hasj, selv om tiltalte har hevdet han ikke gjorde det.

– Det jeg la merke til er at vitnet husket veldig dårlig. Tiltalte sa også at det ikke stemte. Jeg oppfatter ikke at han har noen grunn til å lyve om det, siden han har forklart seg om til dels mye cannabisrøyking våren 2010, sier Heggen.

Endret vurdering

På et tidspunkt fikk også Heggen spørsmål om hvor sikker han var i sin konklusjon, og om han hadde blitt mer sikker i løpet av hovedforhandlingene.

– Det er sterke saker, men jeg føler det har kommet opplysninger som underbygger synet mitt om at dette handler om en alvorlig psykisk lidelse.
Det har ikke kommet fram noe som gjør at jeg tviler på dette under hovedforhandlingen.

Psykiater Heggen forklarte også at han har endret sin vurdering på et punkt i sin rapport i løpet av hovedforhandlingene. Dette gjelder om en tidligere episode kan ha vært forårsaket av cannabis, til at det ikke er noen direkte årsakssamenheng mellom cannabisbruk og psykose.

Høy fare uten behandling

Det innebærer at Heggen i enda sterkere grad innstiller på at 23-åringen er strafferettslig utilregnelig. Nysveen holder fortsatt fast ved at psykosen var rusutløst.

Sakkyndigparet Heggen og Nysveen har også blitt bedt om å vurderen faren for fremtidige voldshandlinger fra den tiltalte. Heggen mener den viktigste faktoren for å unngå dette, er at den tiltalte behandles med medikamenter og annen oppfølging. Uten dette mener han risikoen for framtidige handlinger er høy, på grunn av tidligere psykoselignende symtomer.

Nysveen mener på sin side at det viktigste for å unngå fremtidige voldshandlinger er at tiltalte holder seg unna rusmidler i framtiden.

– Rus kan ha forverret

Det er tidligere kjent at psykiaterne Henning Verøy og Harald Brauer, som skrev den første sakkyndigrapporten om den tiltalte, først mente han var tilregnelig da drapet skjedde. Da de ble bedt om å skrive en tilleggsrapport til Den rettsmedisinske kommisjon, endret de to sin konklusjon.

Brauer forklarte fredag at han mener at psykosen 23-åringen opplevde drapsnatten ikke var rusutløst.

– Jeg er sikker på at dette er en psykotisk lidelse, og at den jointen han røyket den kvelden, ikke har utløst dette, sier Brauer.

På spørsmål fra aktor Hartmann sier imidlertid Brauer at cannabisrøykingen kan ha forsterket psykosen.

– Jeg tolker det slik at han har hatt en psykotisk lidelse i rettspsykiatrisk forstand. Jeg kan ikke utelukke at rusen kan ha forverret dette, sier Brauer.

Hans makker, psykiater Henning Værøy, presiserte i retten fredag at det alltid vil
være usikkerhet når det gjøres rettspsykiatriske vurderinger.

– Vi er så sikre som vi kan få blitt på at dette er en psykose i rettspsykiatrisk forstand. Det er det grunnlaget vi presenterer for retten. Akademisk usikkerhet vil det alltid være. Skjønnet er det som blir avgjørende, sier Værøy.