NRK Meny
Normal

Mener NSB er for dårlig på «buss for tog»

11 prosent av persontogene i Norge var forsinket i fjor. Nå får NSB kraftig kritikk av Riksrevisjonen, som mener de er for dårlige til å organisere alternativ transport.

Buss for tog

BUSS FOR TOG: Riksrevisjonen mener NSB er for dårlig på ordninger som buss for tog. Bildet er tatt utenfor Oslo S under en signalfeil.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Når togene står eller er kraftig forsinket må NSB sørge for alternativ transport for sine passasjerer. Men de er ikke flinke nok, mener Riksrevisjonen.

I en rapport konkluderer de med at alternativer som buss og drosje ikke er bra nok for passasjerene. Passasjerene får også for dårlig informasjon. Hverken på stasjonene eller i NSB-appen er informasjonen til de reisende god nok når forsinkelsene oppstår, mener det statlige kontrollorganet.

Therese Johnsen

REFSER NSB: Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen.

Foto: Peter von Tangen- Jordan / NRK

– Mange passasjerer opplever at informasjon ikke når frem, er utydelig og det er vanskelig for passasjerene å få med seg hvilke løsninger som tilbys, sier ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen.

To eksempler er dårlig skilting og at kundeveilederne ikke gir god nok informasjon.

Gir ekstra reisetid

Over 11 prosent av persontogene var forsinket i fjor. Det utgjorde 11 700 forsinkelsestimer. I tillegg kommer innstillinger.

For ikke-planlagte avvik har NSB som mål at det skal gå maksimalt en halvtime til første buss er på stedet. Men på sentrale strekninger i Intercity-triangelet Lillehammer-Skien-Halden via Oslo var ventetiden i fjor gjennomsnittlig 53 minutter.

«Alternativ transport tar i de fleste tilfellene lengre tid enn ordinær togtransport i rute. Ofte får passasjerene ikke god nok informasjon, verken ved de planlagte eller de ikke-planlagte avvikene», står det i rapporten.

-Det tar for eksempel en time ekstra å reise fra Drammen til Oslo ved et ikke-planlagt avvik, enn om en skulle ha tatt toget, fastslår Johnsen.

NSB vil ha bussterminal

NSB mener det er naturlig at reisetiden øker når de må sette inn alternativ transport.

– Kritikken er berettiget hvis man forventer at buss for tog er like effektivt som toget, sier kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby.

Åge-Christoffer Lundeby

ØNSKER SEG BUSSTERMINAL: Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Hva gjør dere for å bedre situasjonen?

– Vi har holdt på lenge for å bedre informasjonsopplegget og håndteringen av buss for tog, sier Lundeby.

Han sier de samarbeider med Jernbaneverket. Et problem er kapasiteten i Trelastgata utenfor Oslo S. Der er det plass til 40 busser, mens behovet kan komme opp i 100 når flere togstrekninger er stengt.

– Vi ønsker oss en bussterminal i tilknytning til spor 19, sier Lundeby.

Riksrevisjonen mener at Samferdselsdepartementet må følge opp at NSB, Jernbaneverket og andre samferdselsaktører styrker koordineringen ved innstillinger og store forsinkelser.