Mener fyllinga har skylda

Søppelfyllinga er høyst sannsynlig årsak til at mange hus er skakke, sier ny kartlegging.

Boligfelt ved søppelfylling 2

Huset som sto til høyre i bildet er nå revet. Det var skjevt og tok inn gass fra fyllinga. Også flere av nabohusene er skakke. Dette skyldes høyst sannsynlig avfallsdeponiet, går det fram av nye rapporter.

Foto: NRK Luftfoto

Mange familier som bor ved avfallsdeponiet i Skedsmo har hevdet det lenge: At råtnende søppel nede i bakken får husene til å bli skjeve.

Flere av boligene står delvis over det store, kommunale avfallsdeponiet. Det var kommunen som solgte tomtene i sin tid.

Noe er ikke rett - med huset til Vidar Hoel på boligområdet Holt-Vestvollen i Skedsmo.

Allerede i januar 2017 viste Vidar Hoel fram hvor skjevt huset var blitt. Ennå slåss han med kommunen for å bli kjøpt ut.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Skedsmo kommune har likevel nektet for at det er sikkert at det er søppelfyllinga som har skylda. Derimot har kommunen pekt på løs byggegrunn som mulig årsak. Husene ble bygget på midten av 1990-tallet.

Store skjevheter

Men forklaringen om løs byggegrunn støttes ikke i rapporter som konsulentselskapet Rambøll har laget om mange av boligene.

De mener det høyst sannsynlig er en sammenheng mellom skjevhetene og avfallsdeponiet. Det er kommunen som har bestilt målingene.

– Dette bekrefter det vi har sagt hele tiden, sier Vidar Hoel. Han er talsmann for femten huseiere som har saksøkt kommunen. Kravet er at kommunen kjøper deres hus.

Søksmålet skal behandles i tingretten i november. Fire uker er satt av til saken.

Vil ikke kommentere

Rådmann Erik Nafstad i Skedsmo kommune vil ikke svare på hva konklusjonen får å si for beboernes krav. I en E-post til NRK skriver han at spørsmålet om setningsskader inngår i rettssaken som kommer opp til høsten. Og:

«Rådmannen finner det ikke riktig å forhåndsprosedere i media, forhold som er til rettslig behandling».

Klinkekule-eksempel

Det er nå to og et halvt år siden Vidar Hoel viste fram sitt skakke hus til NRK.

Familiefaren la en klinkekule på salongbordet. Kula skjøt fart bortover bordplata. Spratt bortover gulvet og la seg under vinduet.

Ett av nabohusene er kjøpt og revet av kommunen. Der tok gass fra søppelfyllinga fyr på badet. Også dette huset var svært skjevt. Sålen hadde knekt.

Takstmann ser etter sprekker i grunnmur

Husene tipper nedover mot fyllinga og sålen vil etter hvert knekke. Det mente takstmann Roger Andersen da NRK tok han med til Brånåsdalen i april i fjor.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Store skjevheter

I Hoels nabolag er det konstatert skjevheter på over 14 cm. Skadene er så store at innvendig avretting ikke er mulig. Konsulentene mener husene kan jekkes opp og såla skiftes ut. Dette er dyrt og komplisert.

Nylig vant 22 andre boligeiere fram med krav om å bli kjøpt ut av kommunen. De bodde i leiligheter i borettslagene Lillehaugen og Haugen.

Mange av dem hadde innsig av søppelgass. Boligene var nærmest uselgelige. Skedsmo kommune har kjøpt leilighetene til markedspris. Begrunnelsen for utkjøpet var at det skal gjøres store arbeider i området. Mens dette pågår vil leilighetene være ubeboelige, innrømmet kommunen.