Mener byrådet svikter valgkampløfter i eldreomsorgen

– En skulle nesten tro at det var en aprilspøk, sier bydelsutvalgsleder i Ullern bydel, Carl Oscar Pedersen fra Høyre. Eldrepolitikere og sykehjemsbeboere frykter at omsorgen på private sykehjem blir dårligere etter at byrådet nå ber seks sykehjem i Oslo om å redusere bemanningen.

Elna Irene Hansen

BEKYMRET: Beboer ved Hovseter sykehjem, Elna Irene Hansen (98) er redd for at det skal bli så få folk på jobb at det rammer de sykeste av de gamle på de private sykehjemmene i Oslo.

Oslo kommune vil reforhandle kontrakter med seks private sykehjem for å spare inn et underskudd i sykehjemsetaten på 50 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Byrådet har allerede kuttet bemanningen på de kommunale sykehjemmene, nå står de private for tur.

Redd for at det blir færre pleiere

Det private Hovseterhjemmet i Oslo må kutte 13 av sine 125 årsverk.

Det har gjort beboer Elna Irene Hansen på 98 år så opprørt at hun skrev brev til eldrebyråden.

– Dette lager så mye uro, alle blir redde og bekymret og pleierne er redde for jobbene sine, sier hun.

– Hva skal man gjøre når man mangler folk? Mange må ha hjelp hele døgnet når de skal vaskes og stelles og sånne ting. Skal folk sitte der hele dagen når de har tissa på seg, spør Hansen.

Trodde det var en spøk

Carl Oscar Pedersen (H).

LØFTEBRUDD: Carl Oscar Pedersen (H), bydelsutvalgsleder i Ullern bydel mener byrådet bryter valgløftene om bedre kvalitet i eldreomsorgen.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

I Ullern bydel blir Madserud og Smestad sykehjem rammet av budsjettkuttene som skal få bemanningen ved private sykehjem ned på samme nivå som de kommunale.

Ifølge Bydelsutvalgslederen i Ullern bydel, Carl Oscar Pedersen fra Høyre betyr dette at Smestad sykehjem må kvitte seg med fire pleiere.

Han mener dette rimer dårlig med de rødes valgkampløfter.

– En skulle nesten tro det var aprilspøk, for det har jo vært hevdet med stor og bred penn at omsorg og flere hender i omsorgssektoren er målet.

– Derfor er jeg veldig overrasket over at man går aktivt inn og prøver å redusere antall varme hender på våre to sykehjem i bydel Ullern, sier Pedersen.

Var nødt til å kutte

Inga Marte Thorkildsen

RETTFERDIG: Eldrebyråd Inga Marte Torkildsen (SV) vil ikke la innsparingene gå på bekostning av de kommunale sykehjemmene og vil derfor kutte også i budsjettene til de private sykehjemmene.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Eldrebyråd Inga Marte Torkildsen fra SV legger ansvaret på det forrige byrådet. Hun sier de arvet underskuddet på 50 millionene fra det forrige byrådet.

– Alternativet ville være at de offentlige sykehjemmene tok hele kuttet. Det ville være veldig uheldig.

– Jeg tror ingen av de som i dag bor på et kommunalt sykehjem eller har sine kjære der, ville synes det var akseptabelt at de skulle gå enda mer ned i bemanning når de allerede har dårligere budsjetter enn mange av de kommersielle har, sier hun.

Eldrebyråden sier det er opptil de private sykehjemmene selv hvordan de forholder seg til budsjettkuttene i de nye kontraktene og vil ikke si hvilke funksjoner som bør kuttes.