Mener byrådet svikter de underernærte

Byrådet i Oslo overser at underernærte eldre ikke følges opp, mener leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Tone Tellevik Dahl

– Hjemmesykepleien er hardt presset økonomisk og på tid. En bedre bydelsøkonomi vil gjøre det lettere for de ansatte å følge opp rutinene, sier leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Tone Tellevik Dahl (Ap)

Foto: Privat

Tirsdag kom det fram at eldre underernærte ikke får den oppfølgingen de skal ha av hjemmesykepleien i bydel Nordstrand og på sykehjemmet Stovnerskogen, ifølge rapporter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Både hjemmetjenesten i Nordstrand bydel og Stovnerskogen sykehjem, mangler oversikt over ernæringstilstanden til de eldre, og har derfor ikke systemer som sikrer brukerne den oppfølgingen de skal ha. Dette er stikk i strid med Helsedirektoratets retningslinjer.

Leder av helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre (Ap), Tone Tellevik Dahl, mener situasjonen er alvorlig og at byråd for eldre, Aud Kvalbein (KrF), ikke gjør nok for å følge opp saken.

– Det er alvorlige tilbakemeldinger vi får fra Fylkesmannen, og dessverre føyer de seg inn i flere tilbakemeldinger vi har fått fra andre bydeler. Selv om vi har tatt det opp med byråden, så har hun avfeid problemet med at det allerede gjøres godt arbeid, sier Tellevik Dahl.

For dårlig bydelsøkonomi

Helse og sosialkomiteen har fått flere henvendelser fra andre sykehjem om at de mangler opplæring av de ansatte og rutiner knyttet til feilernæring. Bekymrede pårørende har også tatt kontakt.

Tellevik Dahl mener at rapportene viser at det ikke er gjort godt nok arbeid fra byråden sin side. Hun forventer at byråden nå tar ordentlig tak i saken.

– Hjemmesykepleien er hardt presset økonomisk og på tid. En bedre bydelsøkonomi vil gjøre det lettere for de ansatte å følge opp rutinene.

– Jeg håper også at byrådet tar en gjennomgang med Sykehjemsetaten på rutiner for de ansatte, og at de får tilbakemeldinger fra bydelene om hva de mener mangler for å kunne gi de underernærte den oppfølgingen de trenger.

Satser på ernæring

Aud Kvalbein

Byråd for eldre (KrF), Aud Kvalbein, høster kritikk for å ikke følge opp underernæring blant eldre i Oslo.

Foto: KrF

Siden byråd for eldre, Aud Kvalbein, har ferie har hun ikke mulighet til å kommentere saken. Men ifølge byrådssekretær Odgunn Minos er ernæring et satsingsområde hos byrådet.

– Ernæring blant eldre er noe byrådet har prioritert tett de siste årene. Vi jobber hele tiden med å kartlegge, journalføre og iverksette gode tiltak for å bedre den enkeltes ernæringssituasjon, blant annet gjennom ernæringsprosjekter for bydelene og sykehjemmene, sier byrådssekretæren.

Minos har ikke sett rapportene, som hun mener er midlertidige, og kan derfor ikke kommentere selve innholdet i rapportene.

– Mitt inntrykk er at hverken bydelen eller sykehjemsetaten kjenner seg helt igjen i disse funnene. Nå skal kommunen gå igjennom rapportene, og så skal vi følge dem opp.

– Har allerede gode rutiner

Ifølge assisterende direktør i bydel Nordstrand, Vilgun Steinhaugen, har hjemmesykepleien i bydelen systemene på plass. Nå må de finne ut hvorfor de likevel ikke fungerer.

– Vi mangler å innarbeide det systemet som vi allerede har. Nå må vi finne ut hvorfor det ikke fungerer. Vi kommer til å samle alle enhetslederne og kryssjekke rapporten med systemet, sier Steinhaugen.

Helge Jagmann, etatsdirektør ved Sykehjemsetaten, mener Stovnerskogen allerede har gode systemer på plass som fungerer godt.

– Sykehjemsetaten har et stort fokus på undernæring. Vi har laget mange gode rutiner og systemer for at dette skjer, at det kartlegges, registreres og følges. Vi tar alle rapporter fra fylkesmannen til etterretning og for å lære å bli bedre, sier Jagmann.