NRK Meny
Normal

SV: – Flere skoler må lære av Tøyen

Ved Tøyen skole merker de allerede at noe er i ferd å skje etter fjorårets politiske byttehandel. Men Oslo-politikerne har ikke flere «Tøyen-løft» på trappene.

Tøyen skole

ENDRING: Tøyen skole har gjennom flere år jobbet med å heve kvaliteten på undervisningen. Foreldre i området har engasjert seg sterkt i nærskolen sin, og gjennom Tøyen-løftet har de fått flere midler og tilbud for barna. Dette burde også andre skoler få muligheten til, mener SV.

Foto: Fredrik Buer / NRK

12 elever med norsk morsmål startet i første klasse ved Tøyen skole i høst. Det er den høyeste andelen på over ti år.

I en årrekke har ressurssterke foreldre fra alle bakgrunner søkt barna sine bort fra denne skolen, på grunn av et dårlig rykte.

Men i år merker Tøyen skole at noe er i ferd med å endres.

– Dette har vi jobbet for lenge, og nå ser det ut som arbeidet gir resultater, sier skolebyråd i Oslo kommune, Anniken Hauglie (H) til NRK.

Anniken Hauglie

GLEDELIG UTVIKLING: Skolebyråd i Oslo kommune, Anniken Hauglie (H) er glad for at flere av elevene som sogner til Tøyen nå også søker seg til nærskolen.

Foto: Dina Johnsen / NRK
Marianne Borgen

MÅ LÆRE: SVs gruppeleder i bystyret i Oslo, Marianne Borgen, mener flere skoler som sliter med samme utfordringer som Tøyen, burde få dra nytte av tiltakene som ble satt i gang der gjennom Tøyen-løftet.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Sammen med et flerårig satsingsarbeid fra skolens side og en gruppe engasjerte foreldre i nærmiljøet, får Tøyen-løftet æren for at den såkalte «hvite flukten» kan være i ferd med å snu.

Skolen forteller at søkertallet har gått opp, og at også foreldre med minoritetsbakgrunn har fått større tillit til skolen.

Burde tilby flere det samme

Nå mener SVs gruppeleder i bystyret i Oslo, Marianne Borgen, at skoler og områder med de samme utfordringene som Tøyen har hatt, burde få midler til å sette i gang lignende tiltak.

– Det som skjer på Tøyen nå, burde ha skjedd for mange år siden og jeg tror man kan lære noe av det arbeidet som gjøres, sier Borgen til NRK.

Ved 13 av skolene i Oslo var andelen elever med annet morsmål enn norsk eller samisk på over 80 prosent i fjor, viser tall fra Utdanningsetaten. Seks av disse hadde over 90 prosent elever som er registrert med et annet morsmål enn norsk eller samisk, og alle ligger på østkanten.

Skolebyråden påpeker at mange skoler allerede jobber aktivt med å bygge opp et godt og positivt nærmiljø rundt skolen.

Men hun har ingen løfter om flere «Tøyen-løft» for andre skoler og områder som sliter med de samme utfordringene som Tøyen.

– Skolene jobber mye med å få tillit i nærmiljøet, både ved å sørge for gode skoleresultater, men også gjennom skole/hjem-samarbeidet. Skolen jobber bra med dette i dag, men dette er selvfølgelig noe alle skolene må ta på alvor, sier Hauglie.

Har satset

Engasjerte foreldre på Tøyen får mye av æren for at tilliten til skolen er i ferd med å vokse i nærmiljøet.

Skolen har selv gjort mye med undervisningen, og gjennom Tøyen-løftet har de fått flere tilbud for elvene. Deriblant gratis kjernetid i aktivitetsskolen, utvidet åpningstid med tilbud til barna på kveldstid og dessuten halv pris i Tøyenbadet.

– Dette viser at hvis man jobber systematisk for å snu en negativ utvikling på en skole, kan man oppnå resultater på kort tid, sier SVs Marianne Borgen.

Tidligere i år tok hun til orde for at all alle skoler i hovedstaden skal kunne tilby gratis kjernetid i aktivitetsskolen og mener dette burde vurderes på nytt nå.

– Når barna starter på skolen blir de holdt utenfor, enten fordi foreldrene ikke har råd eller fordi de velger det bort for barna sine, sier Borgen.

– Vi vet at barna som går på aktivitetsskolen klarer seg bedre faglig på skolen senere, i tillegg til at de får en bedre språkutvikling.

I vår var ikke byrådet innstilt på en utvidet gratis aktivitetsskoleordning. Heller ikke nå mener Hauglie at det er riktig vei å gå, men mener man må målrette tiltak for å få bedre skoleresultater.

– Nå har vi det på Mortensrud skole og Tøyen skole, og så får vi se hva resultatene fører til. Jeg er åpen for å se på mulighetene, men det må vi komme tilbake til i budsjettet, sier Hauglie.