NRK Meny
Normal

Mener 38-åring må frifinnes

OSLO TINGRETT (NRK.no): Forsvarer John Christian Elden mener han kan plukke aktoratets åtte avgjørende beviser fra hverandre.

Tiltalte Sigrid-saken

– Tilregnelighet eller ikke er et helt underordnet tema fra denne side, innledet forsvarer Elden i sin prosedyre.

Foto: Martin Herman Wiedswang Zondag/NRK

Aktor Nina Prebe la i sin prosedyre fram åtte hovedpunkter som hun mener beviser at den tiltalte 38-åringen har bortført, drept og dumpet Sigrid Giskegjerde Schjetne.

– Av aktors åtte hovedpunkter, kan retten se bort fra fem eller seks av dem. Hva som har skjedd etter hennes død, hjelper oss ikke i å finne ut om det har skjedd et drap og om tiltalte har begått det, sier Elden.

Slik angriper Elden aktors hovedpunkter:

Bomring Alnabru

Bombrikken registrert på drapstiltaltes bil, en grønn Citroën, passerte den helautomatiske bomstasjonen på Alnabru øst i Oslo klokken 00.04 natten Sigrid forsvant. Politiet har beregnet at det tar cirka 9,5 minutter å kjøre til barnehagen i Dalbakkveien der de mener Sigrid ble bortført.

Foto: Svein Olsson/NRK

1. Bompassering i Strømsveien som knytter tiltalte til stedet.

Elden: – Bompasseringen knytter ikke bilen til Dalbakkveien, bortføringen eller noe som har skjedd senere. Det er ti millioner andre teorier som er like sannsynlige som at den tilfeldige bilen skal ha kjørt dit og vært bortføringsbilen, sier Elden.

2. Skadene på tiltaltes bil (en grønn Citroën) som ikke er forenlig med en alvorlig påkjørsel.

Elden: – Aktor sier selv at det ikke er noe med skadene på bilen som beviser en påkjørsel. Dette er svært interessant, fordi dette var grunnlaget forå bringe tiltalte inn i saken i utgangspunktet, sier Elden.

Campingvogn Sigrid-saken

I denne campingvognene har politiet funnet en rekke blodspor det er slått fast at stammer fra Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Foto: Politiet

3. Sigrids blod i campingvognen.

Elden: – Noe har skjedd der, vi vet ikke hvem som har gjort hva eller hvordan. Om blodet i campingvognen er fra en levende eller død person. Det vet vi ikke.
Politivitnet som mente det stammet fra en levende person, bygget dette på at det ville være helt unaturlig å slå på en død person. Premisset som det bygger på er drapssaker av en normalt tenkende gjerningsperson

4. Rengjøringen og oppryddingen av sengedelen etter at Sigrid er drept.

Elden: – Det er på det rene at han har rengjort vognen. Som vi så på befaringen er det også på det rene at blodsporene ikke var synlig.

5. Fiberfunn i Passaten, som tiltalte lånte samme dag som Sigrid ble bortført.

Elden: – Teknikerne har selv sagt at de ikke kan knytte det opp mot det spesifikke teltet, men at det er av samme type.

6. Innpakningen av Sigrid som i det vesentlige knyttes til campingvognen og tiltalte.

Elden: – Dette er noe som politiet i fengslingsperioden argumenterte med at fantes hos den tidligere medsiktede, ikke hos tiltalte. Nå har de tydeligvis skiftet mening.

7. Tiltaltes bevegelser og rutineendringer etter Sigrid bortføring.

Elden: – Det henger sammen med påtalemyndighetens egen påstand om at han var psykotisk på det tidspunktet. Og dette er noe som startet før Sigrids forsvinning, siden han skrudde av mobiltelefonen 3. august.

8. Tidligere dom fra 2007 som sier at tiltalte har vilje og evne til å utføre grov uprovosert vold.

Elden: – Ingen kan dømmes på bakgrunn av noe de er dømt for før. Det må være bevisene i denne saken som foreligger.

Av disse punktene mener altså Elden at det kun er bompasseringen i Strømsveien, skadene på bilen og til dels blodsporene i campingvognen som har noe med et drap å gjøre.

Elden mener eventuelle fjerning av spor ikke kan bevise at vedkommende er skyldig i drap.

38-åringen har helt siden han ble pågrepet i september i fjor nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Han hevder noen andre står bak, og forsvarer John Christian Elden la fredag ned påstand om full frifinnelse for sin klient.

– Isolert sett vil kanskje ikke hvert enkelt bevis si så mye om tiltalte er skyldig eller ikke, men det man skal gjøre er å se bevisene i sammenheng, så gir de et helt annet innhold, sier aktor Nina Prebe til NRK etter sin prosedyre.

– Kan ikke utelukke andre gjerningsmenn

Elden la vekt på at det ikke er noe i påtalemyndighetens bevisførsel som utelukker en eller flere andre gjerningspersoner.

– Hva om tiltalte har hjulpet XX (tidligere medsiktet). Det er ikke noe i bevisførselen som utelukker det. Det er ikke min plikt å dømme noen andre. Men ingenting i bevisførselen utelukker det, sier Elden.

Les også: Et desperat forsøk av Elden

Sigrid ble funnet i et skogholt på Kolbotn, rett ved en garasje disponert av den tiltaltes «mekkekamerat». Dette er en 65-åring som innledningsvis var siktet i saken.

Fritz Moen

Fritz Moen ble på 1970-tallet dømt for to drap som han ikke hadde begått. Forsvarer John Christian Elden advarte mot at dommerne skulle la seg påvirke av at samfunnet trenger å finne en skyldig person, slik tilfellet var i Moen-sakene.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Den tiltaltes forsvarer, John Christian Elden, har gjennom hele rettssaken pekt på at han mener 65-åringen ble løslatt av politiet for tidlig.

Politiet har under hele rettssaken påpekt at det ikke er noe som gjør at de mistenker 65-åringen nå.

Advarte mot Fritz Moen-sak

Forsvarer Elden trakk paralleller til Fritz Moen som er kjent for å ha blitt offer for dobbelt justismord.

– Utvalget som gransket Fritz Moen-saken advarte særlig mot saker som har stor medieoppmerksomhet og som omhandler grusomme hendelser. I Fritz Moen-saken ropte samfunnet på at en person måtte finnes skyldig. Utvalget sier at dette kan påvirke dommerne til å følge politiets tiltalte, og at norske dommere må være svært oppmerksomme på at de ikke går i denne fella igjen, sier Elden til NRK etter prosedyren.

– Du ser en risiko for det her?

– Jeg håper den risikoen ikke er til stedet når jeg har minnet dommerne om det, men at de er klar over det er i hvert fall viktig, svarer Elden.

Bakgrunn: Dette er de viktigste bevisene

Bakgrunn: Alt om Sigrid-saken

Artikkelen fortsetter under bildet.

Prebe og Elden

Aktor Nina Prebe og John Christian Elden er helt uenige om den tiltalte har drept Sigrid Giskegjerde Schjetne.

Foto: Svein Olsson/NRK

Gikk mot klientens ønsker om tilregnelighet

Det var knyttet mye spenning til om forsvarer John Christian Elden ville argumentere mot sin klient i tilregnelighetsspørsmålet. Dette var svært aktuelt i 22. juli-rettssaken, der forsvarer Geir Lippestad først ønsket å argumentere for utilregnelighet, men senere fulgte klientens ønske om å bli kjent tilregnelig.

Elden gjorde det motsatte av Lippestad, og fulgte ikke klientens ønske.

– Ut fra de sakkyndiges vurdering, er det ikke tvilsomt at NN (tiltalte) skal frifinnes for straff, sa Elden.

På spørsmål fra NRK bekrefter forsvarer Elden at han gikk imot klientens ønske på dette punktet, og dermed argumenterte for tvungent psykisk helsevern, dersom tiltalte blir dømt.

– Det er min jobb som forsvarer å argumentere mot straff på dette punktet, sier Elden.

Elden trengte imidlertid ikke legge fram en subsidiær påstand om tvungent psykisk helsevern siden han ber om full frifinnelse.

Sakkyndige delt i spørsmålet

Sunnmøringen hevder selv at det ikke er noe galt med hans psyke, og at han er tilregnelig. De rettssakkyndige som er oppnevnt for å vurdere mannen, er ikke like overbevist.

Sakkyndigparet bestående av Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud mener den tiltalte må betraktes som tilregnelig, under sterk tvil. Narud uttalte i retten onsdag at hun og Hamnes «antar at den tiltalte er psykisk syk».

Grunnen til at konklusjonen likevel ble tilregnelighet, var i stor grad begrunnet med at den tiltalte ikke har villet samarbeide med de sakkyndige. Dette har ført til tvil hos Narud og Hamnes, som skal føre til at man ender med en negativ konklusjon om utilregnelighet i straffelovens forstand.

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck, som på tross av tiltaltes manglende samarbeidsvilje fikk snakke med ham i seks timer, er imidlertid mer sikker:

Hun mener den tiltalte er paranoid schizofren, og strafferettslig utilregnelig.

Påtalemyndigheten sa i sin prosedyre at tiltalte må dømmes som utilregnelig.

Dom i saken faller fredag 25. oktober klokken 09.00.