Reagerer på særbehandling av 22.juli-ofre

Den øvre grensen for voldsoffererstatning bør endres for alle tidligere voldsofre, ikke bare de berørte etter 22.juli-terroren. Det mener flere høringsinstanser.

Utøya og Christian Lundin (montasje)

Bistandsadvokat Christian Lundin er kritisk til at regjeringen vil særbehandle 22.juli-ofre.

Foto: Kim Erlandsen, Ragnar Lurås / NRK

Regjeringen foreslår å øke taket for voldsoffererstatning fra 3,2 millioner kroner til 4,7 millioner, og de vil gi endringen tilbakevirkende kraft. Dermed skal det gjelde alle som ble voldsofre i løpet av 2011.

Det reagerer blant andre Kontoret for voldsoffererstatning, Juristforbundet og flere bistandsadvokater på.

– Jeg synes det er gledelig at det gis tilbakevirkende kraft, men det vil være urettferdig for de som ble voldsofre før 22.juli, sier bistandsadvokat Christian Lundin.

Lundin forteller at han allerede har fått reaksoner fra tidligere klienter som lurer på hvorfor det ikke gjelder dem også.

– Det er personer som kanskje aldri kommer seg ut i arbeid. De trenger hjelp i det daglige og de trenger kanskje å bygge om boligen sin, sier Lundin.

Bør gjelde voldsofre siden 2001

Regjeringen foreslår endringen i kjølvannet av 22.juli-terroren. Nå har saken nettopp vært ute på høring, og bistandsadvokat Lundin får støtte fra flere andre. Dixi Ressurssenter for voldtatte i Oslo skriver i sin høringsuttalelse:

Vi er enig i at ikrafttredelsestidspunktet bør trekkes tilbake i tid. Vi mener imidlertid at endringen ikke bare bør hensynta de tragiske hendelsene sist sommer, men at det også bør tas hensyn til andre alvorlige saker og andre fornærmede.

Også Kontoret for Voldsoffererstatning stusser på at man for første gang skal la en slik endring gjelde voldshendelser som allerede har skjedd. De er helt på linje med Juristforbundet, som skriver:

Dersom en går inn for å gi lovendringen tilbakevirkende kraft, mener Juristforbundet at en bør gi tilbakevirkende kraft til 1.juli 2001, da voldsoffererstatningsloven ble gjort gjeldene.