Meglere: Kommunen har solgt prestebolig billig

En prest fikk kjøpt presteboligen på Blindern til 10,5 millioner kroner av Oslo kommune, men meglere mener kommunen kunne fått mye mer for villaen.

Nils Tollers vei 2 - prestebolig

ET KUPP: En av Oslos prester har sikret seg denne gamle presteboligen til 10,5 millioner kroner. Et kupp, mener flere meglere.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Prestegårdsveien 3

23 MILLIONER: Dette huset i nabolaget ble solgt for langt mer enn presteboligen bare 19 dager før. Det har riktignok en mye større tomt, men huset er mindre.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Huset ligger stille og rolig til i Nils Tollers vei på Blindern i Oslo. Det er på 221 kvadratmeter og tomten på rett under målet, skriver Finansavisen. Ifølge kommunen ble huset solgt til beregnet markedsverdi basert på en takst. Eiendommen ble solgt for 10,5 millioner kroner i desember.

Til sammenlikning ble et annet hus i nabolaget solgt for 23 millioner bare dager før. Det huset er riktignok mindre, men har større tomt.

Meglere sier til avisen at presteboligen kunne blitt solgt for over 20 millioner.

Anslår 18 millioner

Eiendomsmegler Helene Solberg i DNB Eiendom solgte en bolig i området for litt under ett år siden og mener at presten har gjort et kupp. Hun tror kommunen kunne fått mye mer for boligen dersom de hadde solgt den på det åpne markedet.

– Med tanke på beliggenhet, størrelse og at det er en enebolig, er 10,5 millioner kroner litt billig, sier hun til NRK.

– Kvadratmeterprisen i det området er ganske høy i utgangspunktet, en så stor bolig vil jeg anslå at ville gått for nærmere 18 millioner kroner.

Hun understreker at hun ikke vet noe om boligens standard eller andre forhold som kan ha noe å si for taksten, og at det er et estimat basert på boligens størrelse og beliggenhet.

– Får stå for meglernes regning

Oslo kommune solgte 15 presteboliger i 2016, etter at prestenes boplikt ble opphevet. Sju boliger ble solgt til markedsverdi til prester som allerede bodde der.

– De andre åtte prestene takket nei. Når jeg ser på hva de åtte boligene har gått for, er det ingen som har gått for i nærheten av det dobbelte. Noen har gått litt over, en gikk litt under, sier Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Boligbygg.

Boligbygg er det kommunale foretaket som forvalter boliger Oslo kommune eier.

Kristin Øyen forklarer at kulturdepartementet har anbefalt at prester som er knyttet til en bolig, skal få kjøpe den til markedsverdi basert på takst.

– Takstmennene gjør en vurdering ut fra sin kunnskap. Vi skal ikke prøve å påvirke en takstmanns arbeid. Det går på hans integritet. Meglernes påstand om at boligene kunne gått for langt mer, får stå for deres regning, sier Kristin Øyen.

Boligbygg vurderte også om de skulle videreutvikle eiendommene de solgte.

– Vi bygger mye i egen regi. Dette har vi mye erfaring med. Vi vurderte det ikke som aktuelt for oss å bygge på disse tomtene. Andre kan jo ha vurdert risikoen anderledes.

Presten som kjøpte boligen vil ikke kommentere saken overfor Finansavisen. Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med hverken presten eller takstmannen.