NRK Meny
Normal

MDG: Elbiler må betale i bomringen

Miljøbyråden er fornøyd med den nye Oslopakke 3-avtalen. Hun mener det er en fantastisk klimapakke til befolkningen. Samtidig innfører hun bompengeavgift for elbilister.

Elbiler på Mosseveien
Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Lan Marie Nguyen Berg

INNFØRER BOMAVGIFT FOR ELBILER: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg sier elbiler nå må betale hvis de passerer bomringen i rushtiden.

Foto: CF-Wesenberg

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg sier de er nødt til å øke inntektene i bomringen for å finansiere Oslopakke 3. Derfor økes alle bomsatsene, og elbilister skal ikke lenger passere gratis.

– I rushen må elbilene betale 10 kroner fra 2018. Det mener jeg er naturlig når bompengene også øker for de andre trafikantene. Det viktigste er at det alltid er billigst å velge det miljøvennlige alternativet, sier Berg.

Dette sa Berg på vei inn til de avsluttende forhandlingene søndag kveld. Etter at partene til slutt ble enige, viser det seg at elbilister må betale i bomringen hele døgnet fra 2018.

Det vil koste 20 kroner i rushtiden og 10 kroner ellers. Fra 2020 vil dette øke til henholdsvis 30 og 20 kroner.

Revidert bompengeavgift Oslopakke 3

Denne oversikten over fremtidige bomtakster er laget av Oslopakke 3-sekreteriatet.

– Klare til å være med på å betale

Christina Bu

IKKE LENGER FRI PASSERING: Christina Bu er generalsekretær i Elbilforeningen.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu sier at elbilistene vil være med på å bidra i bomringen.

– Dagens elbilister er selvsagt klare til å være med på å betale noe, men da må vi virkelig trappe opp salget av elbiler fremover hvis vi skal nå målet med bare nullutslippsbiler fra 2025.

Hun mener det viktigste er at prisforskjellen for elbiler og biler som går på fossilt brensel er stor nok. Samtidig råder hun politikerne til å være forsiktige med opptrappingen av bomavgiftene for elbilistene.

Samtidig ble det i dag klart at det ikke blir en storstilt utbygging av E18 vest for Oslo, en utbygging det har vært mye strid rundt.

Til å leve med

Lars Haltbrekken

SIER OK: Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener avtalen er akseptabel.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Naturvernforbundet har kjempet imot en utbygging av E18 vestover. Leder Lars Haltbrekken er likevel fornøyd med avtalen som sikrer utbygging mellom Lysaker og Strand. En videre utbygging fra Strand og forbi Asker sentrum er foreløpig i det blå.

– Denne avtalen er til å leve med. Det ser betydelig bedre enn det gjorde for noen uker siden. Man er enige om å redusere biltrafikken inn til Oslo kraftig. Og det ligger en betydlig satsing på kollektivtrafikk, gående og syklende.

– Men det er ikke en skrinlegging av E18 slik dere har ønsket?

– Det som er viktig er at Vegvesenet må komme tilbake med en reduserte planer for den videre utbyggingen, som gjør at det finnes alternative planer som ikke innebærer en videre kapasitetsutvidelse.

NAF er lunkne

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

TROR MANGE BLIR SKUFFET: Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal tror mange bilister blir skuffet over at det ikke blir full utbygging av E18 vestover.

Foto: NRK

Kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal er lunken til avtalen som nå snart er klar. Hun mener det en en mellomløsning som kan være vanskelig å gjennomføre.

– Vi tror finansiering gjennom bompenger har sine begrensinger og at Staten må inn med mer penger.

Samtidig tror hun mange vil bli skuffet over at E18 vestover er nedskalert.

– Vi håper dette likevel gir en løsning som gjør det enklere å være trafikant, uansett om man sykler, tar buss eller kjører bil, sier Sagedal.