MDG vil ha 300 ulver i Norge

Miljøpartiet De Grønne vil tredoble antallet ulver i Norge. Helt virkelighetsfjernt, mener Senterpartiet.

To hannulver

Det kan bli mange slike rovdyr i Norge hvis Miljøpartiet De Grønne får viljen sin. Ulvene bør også få større leveområder, mener partiet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flere ulver i norsk natur er ikke ensbetydende med at flere sauer vil bli spist på beite, mener Miljøpartiet de Grønne.

– Vi ser i ulvesonen at det ikke er mye tap av sau hvis det er gode rovviltgjerder, sier Øyvind Solum. Han er MDGs fylkesleder i Akershus og leder også Rovviltnemnda for Akershus, Oslo og Østfold.

Øyvind Solum MDG

Øyvind Solum er MDGs fylkesleder i Akershus og leder også Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I dag skal det finnes rundt 100 ulver her i landet, men MDG åpner i partiprogrammet for 8–10 helnorske ynglinger.

Dette er om lag tre ganger så mange som Stortingets mål om tre helnorske ynglinger eller ungekull. Sammenlagt med grenseulver kan det kanskje bli snakk om rundt 300 ulver, anslår Solum.

For å unngå at rovdyra skal gjøre innhogg i saueflokkene må det satses på gode rovviltgjerder som holder ulver og beitedyr adskilt, mener han.

Også ulvesonen bør bli større

Grunnen til MDGs forslag om en tredobling av ulvebestanden er at dagens bestand ifølge partiet ikke er bærekraftig.

Ulvesonen (2016)

Dette kartet viser ulvesonen slik den er i dag.

Foto: MILJØDIREKTORATET/NORGE DIGITALT

– Innavl er et stort problem. Ulver flest er jo nærmere beslektet enn søsken. Det er ikke bærekraftig. Heller ikke hvis man ser den norske bestanden i sammenheng med den svenske, utdyper Solum.

For å gi plass til alle de nye rovdyrene mener han at ulvesonen må utvides. Dagens sone dekker Østfold, Oslo og store deler av Akershus og Hedmark.

– Vi kan godt diskutere akkurat hvor grensene skal gå, men ulvesonen er for liten, hevder han.

Kalles virkelighetsfjernt

Forslaget fra Miljøpartiet De grønne sables ikke overraskende ned av Senterpartiet.

– Dette er helt virkelighetsfjernt, hevder partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Allerede 100 ulv skaper store utfordringer for beitebruk, jaktrettigheter og for lokalbefolkningen, sier han.

– Ulven er et utrolig effektivt rovdyr og det merker man i den såkalte ulvesona. Der er det knapt sau igjen. Og da er det et voldsomt uttak av elg og at ulven etter hvert blir mer nærgående, påstår han. Å tredoble antallet ulv er en oppskrift på enda flere vanskeligheter, legger han til.

Møtes til debatt

De to politikerne møtes til valgdebatt om ulv og ulveforvaltning på NRK 2 tirsdag kveld. Der deltar også Venstres Guri Melby og Høyres Kristian Tonning Riise.

Sauekadaver

Gode rovviltgjerder skal forhindre at ulvene forsyner seg av sauene, foreslår MDG

Foto: NRK