NRK Meny
Normal

Måtte utsette 129 rettssaker fordi tiltalte var forsvunnet

I mange av tilfellene blir personene aldri straffet, fordi sakene blir foreldet før politiet får tak i de tiltalte.

Oslo tinghus

UTSATT: I 2016 ble 375 rettssaker utsatt i Oslo tingrett, av ulike grunner (se faktaboks).

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I 2016 ble 16 rettssaker i Oslo tingrett utsatt fordi den tiltalte ikke møtte opp, mens 129 saker måtte utsettes fordi tiltalte aldri ble stevnet. Altså at de ikke mottok noen innkalling til rettssaken.

– Da har man ikke har klart å få tak i vedkommende. Det kan det være mange grunner til, men ofte er det fordi vedkommende ikke har kjent adresse i Norge, sier politiinspektør i Oslo-politiet, Egil Jørgen Brekke.

Egil Jørgen Brekke, Oslo-politiet

– Ofte må vi henlegge saker fordi vedkommende har reist fra Norge, sier politiinspektør Egil Jørgen Brekke.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

– Hva gjør dere for å få tak i dem?

– I de fleste tilfeller etterlyses personen, men det er noen som har forlatt landet og som ikke kommer tilbake igjen. I mange tilfeller vil de sakene etter hvert bli henlagt som følge av at de blir foreldet.

Hvis saken er alvorlig nok, blir personen etterlyst i Schengen-området og i det landet vedkommende eventuelt kommer fra.

Dersom personen oppholder seg i Norge uten adresse, er politiet avhengig av at han eller hun kommer i kontakt med politiet på en annen måte, for å få stevningen.

– Er det en alvorlig sak, går vi aktivt ut og leter, sier Brekke.

Kan dømmes uten å være i retten

I forrige uke skulle rettssaken mot åtte menn som er tiltalt for et grovt ran mot to mannlige prostituerte i 2014 ha startet, men én de tiltalte møtte ikke opp til avtalt tid.

Det gjør at staten trolig må dekke ekstrakostnader på mer enn en halv million kroner. Hvor mye de 129 sakene som ble utsatt i 2016 fordi de tiltalte ikke ble stevnet har kostet staten, har ikke Oslo tingrett oversikt over.

Tingrettdommer Kjetil Gjøen

Tingrettsdommer i Sunnmøre tingrett, Kjetil Gjøen sier det ikke er noen ekstra straff for å ikke møte opp i retten.

Foto: Domstoladministrasjonen

– I mindre alvorlige saker, der påstanden ikke er mer en ett år fengsel, så kan man dømme vedkommende hvis bevisene er gode nok, selv om han eller hun ikke er til stede, sier tingrettsdommer i Sunnmøre tingrett, Kjetil Gjøen.

Men dersom påstanden om straff er over ett år, må rettssaken utsettes dersom man ikke får stevnet tiltalte eller den tiltalte ikke dukker opp.

– I verste fall kan saken bli utsatt på ubestemt tid. Det kan skje, sier Gjøen.

Forsøker hurtigdomstol

Men selv om det koster staten enormt mye penger, vanker det ingen ekstra straff for ikke å møte opp når rettssaken starter.

– De får gjerne den straffen de skulle hatt, det er ikke noen egen straffbestemmelse for å ikke møte opp.

Oslo tingrett har det siste året hatt et prøveprosjekt for å unngå at folk skal unndra seg rettssaker og dermed straff når saken blir foreldet.

– Politiet har anledning til å stevne personer allerede når vi har dem i vår varetekt i tilknytning til førstegangspågripelse, sier Egil Jørgen Brekke.

Det fungerer slik at politiet hver dag har to rettssaler i tingretten som kan brukes til å hurtigbehandle saker som de mener er lette å bevise. Sakene blir da behandlet innen 14 dager fra pågripelsen.

– Sånn at personen får en rettskraftig dom, mens vi fortsatt har kontroll på vedkommende, sier Brekke.