Massiv motstand mot gigantsykehus i Oslo

Ansatte mener det er urealistisk og naboene på Vinderen raser. Nesten alle de 50 høringsuttalelsene som er kommet inn om et nytt gigantsykehus i Oslo, er negative til utbyggingen.

Full samling på Gaustad/Rikshospitalet (1)

Dette kan bli framtidens sykehus i Oslo med full samling av alle virksomheter i området ved Gaustad og Rikshospitalet. Men planene møter sterk motstand i høringsrunden.

Foto: Fra idéfaserapporten

Dermed kan det se mørkt ut for Oslo Universitetssykehus framtidsdrøm om å samle alle sine ansatte i et enormt sykehus på Gaustad, det såkalte Campus Oslo.

– Helt urealistiske planer
Fagforbundets 2. nestleder, Anna Elisabeth Uran

Anna Elisabeth Uran i Fagforbundet mener Campus Oslo-prosjektet er helt urealistisk.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Fagforbundet i Oslo ønsker spesielt å peke på at løsningen, som innebærer full samling, er altfor omfattende.

– Av den grunn er ikke dette realistisk å få gjennomført, sier Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet i Oslo.

Hun snakker på vegne av flere tusen organiserte ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS), blant andre helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører.

Høringen viser at hun har bred støtte for sine synspunkter i de andre yrkesgruppene. Overlegeforeningen og Legeforeningen er imot. Sykepleierforbundet er skeptisk og det er også flertallet av de 22.000 ansatte ved sykehuset.

Ansatte kritiske

Planene om å samle alle sykehusene i Oslo på Gaustad i et stort bygg, Campus Oslo, har vært ute på første høring. Det er allerede nå på et tidlig tidspunkt klart at ledelsen ved sykehuset møter stor motstand mot planene.

– Prosjektet er stort, det er kostbart og det er mange ting som må på plass for å få det til, så vi tenker at det ikke lar seg gjennomføre, sier Uran.

Bare de ansatte som er tilknyttet det som skal bli et nytt barnesykehus er positive til forslaget. Ellers har alle fagforeningene negative kommentarer, og setter spørsmålstegn ved hvor realistisk prosjektet er, hvor lønnsomt det er og om det vil gi en bedre hverdag for ansatte og pasienter.

Rasende naboer

Utenfor Vinderen skole står en sint mann og tripper. Han er én av flere tusen naboer som har startet en protestaksjon mot planene om et gigantsykehus.

Yngvar Husebye, talsmann for naboene på Gaustad og Vinderen om Campus Oslo

Yngvar Husebye er talsmann for naboene. De frykter en kraftig trafikkøkning i villaveiene, som her i Rasmus Winderens vei som går forbi Vinderen skole.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Vi frykter hva som skjer når trafikken til gigantsykehuset skal gå rett i skoleveien til våre barn, sier Yngvar Husebye, talsmann for naboene på Gaustad og Vinderen.

De ble sjokkert da de oppdaget hva sykehuset hadde tenkt å gjøre i det rolige villastrøket der de bor. Sammen startet de "Nei til Gaustad Sør", som nå har samlet hundrevis av underskrifter mot utbygging.

Kritisk til beslutningsnivået

Andre store sykehus på Østlandet er kritiske til at disse enorme grepene innen sykehusverdenen ikke kommer fra et høyere nivå, men fra Oslo Universitetssykehus selv. Det skriver blant annet Ahus og Østfold sykehus i sine uttalelser.

Øystein Mæland

Ahus-direktør Øystein Mæland mener en beslutning om et så stort prosjekt må tas på et høyere nivå enn hos Oslo Universitetssykehus selv.

Foto: Helge Tvedten / NRK

– Vi skjønner at OUS ønsker å ha noen framtidsambisjoner, men så store planer som er det er her er snakk om, må bestemmes av vår eier Helse Sørøst og Helsedepartementet, sier Øystein Mæland, administrende direktør på Ahus.

Helse Sørøst jobber med en plan for hvordan pasienter skal fordeles i regionen i framtiden. I tillegg ventets en ny helseplan fra helseminister Bent Høie.

Vil ødelegge turstier

Naturvernforbundet mener en utbygging vil ødelegge for turstier i området.

Ledelsen ved OUS ønsker ikke å kommentere dette før de har gått gjennom alle høringsuttalelsene.