- Byens grønne lunger må bestå

Å beholde grøntarealene i hovedstaden blir sentralt for Magaret Eide Hillestad (Sp) om hun får plass på tinget.

Margaret Eide Hillestad (Sp)
Foto: Privat

- Vi må ha jordvern også i byen, sier hun.

Hun har blant annet engasjert seg for vern av Husebyskogen (og twitret om det )

Les også: Det blir ambassade på Huseby

Miljøspørsmål var mest avgjørende da valget falt på Senterpartiet, men også likestilling og solidaritet nasjonalt og internasjonalt. Lik lønn for arbeid av lik verdi er Hillestads hjertesak.

Margaret Eide Hillestad er Senterpartiets toppkandidat i Oslo til stortingsvalget.

- Nulltoleranse for kriminalitet

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Ja, så absolutt. Man skulle ikke behøve å ha bil i byen. Tilreisende burde kunne parkere ved et kollektivknutepunkt og bruke parkeringsbilletten på tog, T-bane eller busser og trikker med hyppige avganger, sier hun.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Politiet må være mer synlig i nærmiljøet – samarbeid mellom skole, fritidsaktiviteter og politiet må bli mye bedre. I tillegg trenger vi mer fritidsaktiviteter på tvers av aldersgrenser og ute i bydelene.
Vi må bruke mer penger på politiet – vi har råd til å kjøpe tjenester fra ulike vaktselskaper. Disse ressursene burde tilfalle et politi som er kvalifisert og har myndighet til å gripe inn overfor kriminelle. Vi bør ha slik som i New York – nulltoleranse for kriminelle handlinger, sier hun.

- Sekstimersdag for småbarnsforeldre

Hun mener bedre samarbeid kan bedre sykehustilbudet i Oslo.

- Vi har et godt tilbud i Oslo. Vi trenger folkevalgt styring av sykehusene samt et bedre samarbeid mellom sykehusene, og mellom fastlegen og sykehusene – slik at ressursene brukes til det beste for pasientene, sier hun.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Jeg mener skoledagen er lang nok for de minste barna, men SFO bør bli kvalitativt bedre og strekke seg til og med sjetteklasse. Sp er også for forsøk med sekstimersdag for småbarnsforeldre. Da kan foreldre og barn få mer tid sammen. Det er bra for alle parter, sier Hillestad

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Jeg synes ikke det er uheldig – det er naturlig, slik gjør nordmenn i utlandet også. Derimot mener jeg at det er et økonomisk spørsmål som gjør at de vestlige bydeler ikke har så mange innvandrere. Derfor må kommunen med gunstige tilskudd fra Husbanken bygge flere rimelige utleieboliger i de vestlige bydeler.

Trives i rødgrønt samarbeid

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Størst mulig gjennomslag for Sp-politikk, samt felles holdning til nødvendigheten av å tøyle markedskreftene, slik at velferdsstaten og velferdskommunene holdes i hevd til fordel for nye generasjoner.

Hillestad trives med det rødgrønne samarbeidet og håper at det vil fortsette.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp, garantert.