NRK Meny
Normal

Mange tusen boliger kan bli stoppet

Byutviklingen i Akershus kan bli forsinket eller stanset, varsler fylkeskommunen. De har ansvar for veiene, men har ikke råd.

Skårersletta illustrasjon

LIVSNERVE: Slik ser Lørenskog kommune for seg Skårersletta som midtakse i et nytt sentrum, med allsidige sentrumsfunksjoner og 3.000 nye boliger.

Foto: Lørenskog kommune

Det kan blant annet ramme 3.000 nye boliger langs Skårersletta i Lørenskog, en kommune som gjerne blir fremstilt som flinkest i klassen når det gjelder sentrumsnær utbygging.

Fra senter til senter

– Der ønsker vi å bygge et attraktivt sentrum med bykvaliteter, sier ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

Sentralt i planene er ombygging av den 800 meter lange fylkesvei 353 Skårersletta – mellom de to store kjøpesentrene Metro og Triaden – til miljøgate med prioritet for gående, syklende og buss.

Skårersletta sett fra rundkjøringen ved Triaden

SENTER TIL SENTER: Skårersletta går fra Triaden i sør til Metrosenteret i nord.

Foto: Olav Juven / NRK

– Skårersletta skal være livsnerven i det nye sentrumet. Den er ganske lang, så der kan det skje mye. Men det vil koste en del å få det på plass, sier ordføreren.

Propp i systemet

Thomas Tvedt

SPRENGER RAMMENE: Byutviklingen i Akershus omfatter tiltak på fylkesveinettet som fylket ikke har penger til, slår samferdselsdirektør Thomas Tvedt fast.

Foto: Olav Juven / NRK

Ombyggingen av veien er foreløpig grovt beregnet å koste 350 millioner kroner, men kommunen tror sannheten ligger nærmere en halv milliard. Det er penger veieier Akershus fylkeskommune ikke har.

– Det kan nok hende at det oppfattes at vi blir en propp i systemet, innrømmer fylkesdirektør for samferdsel, Thomas Tvedt.

Sprenger rammene

I sitt nye handlingsprogram for samferdsel viser fylkeskommunen til at mange Akershus-kommuner har ambisiøse planer om å dreie veksten mot byer og tettsteder.

Ifølge handlingsprogrammet omfatter planene tiltak på fylkesveinettet som sprenger alle økonomiske rammer.

  • Opprusting av Storgata i Lillestrøm.
  • Ombygging av Skårersletta til miljøgate.
  • Opprusting av Kirkeveien i Ski.
  • Nye kollektivgater på tvers av jernbanen i Ås og Vestby sentrum.
  • Omlegging av Kirkeveien gjennom den nye bydelen Føyka i Asker sentrum.

Usikkerhet om gjennomføring kan forsinke eller stanse byutviklingen.

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus

Positiv utvikling

– Vi vil se på alle mulige måter å løse den økonomiske utfordringen på slik at den utviklingen som er veldig positiv i disse tettstedene ikke stopper opp, sier Thomas Tvedt, som understreker at fylkeskommunen allerede er tungt inne i Ski.

– De pålegger jo oss å bygge tett rundt kollektivterminaler og slike ting, repliserer Ragnhild Bergheim.

– Hvis vi tar vår del av ansvaret for å bygge masse boliger, må både fylke og stat være forberedt på å være med og bekoste litt av det vi må ha for å få gode og attraktive bomiljøer, sier hun.

Ragnhild Bergheim og Ragnar Christoffersen

TAR ANSVAR: Lørenskog hadde en befolkningsvekst på rekordartede 3,4 prosent i løpet av årets tre første måneder. Nå forventer ordfører Ragnhild Bergheim og rådmann Ragnar Christoffersen at fylke og stat er med og tar ansvar for infrastrukturen.

Foto: Olav Juven / NRK

Kommunene overtar?

Thomas Tvedt og Akershus fylkeskommune vil nå diskutere om noen av de aktuelle veiene bør bli kommunale, slik at kommunene overtar regningen.

Mer penger fra grunneiere når tomter langs veien blir mer verdt og parkeringsrestriksjoner for å redusere behovet for bilvei er andre muligheter.

– Også er det jo et spørsmål om annen type finansiering, som eventuelt bommer, sier Tvedt.

Nok bommer

Ragnhild Bergheim avviser ikke at kommunen kan være villig til å bidra med noe, og sier at det også er lagt opp til grunneierbidrag på Skårersletta. Men bom-ideen avfeier hun.

– Det er på plass én bomring, og det kommer snart en bomring til. Jeg tror vi skal prøve å finne andre finansieringsformer før vi får en indre bom i Lørenskog også, sier hun.

Skårer syd

SKÅRER SYD: Rett sør for Skårersletta er byggingen av 1.300 nye boliger i gang. Drøyt 3.000 boliger langs fylkesveien vil komme i tillegg.

Foto: OLAV JUVEN / NRK