Mageplask for felles badedrøm

Oslo kommune kan ha skuslet bort en unik sjanse til å få på plass en ny svømmehall sammen med Oppegård, frykter Høyre.

Ståle Hagen på Rosenholm

SYNKRONSVØMMING PÅ ROSENHOLM: Ståle Hagen (H) håper i det lengste at et svømmeanlegg med Oppegård og Oslo på samme lag kan bli en realitet. Rosenholm stasjon ligger to minutter fra Holmlia og to minutter fra Kolbotn.

Foto: Olav Juven / NRK

– Både Sofiemyrhallen i Oppegård og Holmlia bad i Oslo er i veldig dårlig forfatning. Da kunne man ha erstattet dem med et felles prosjekt her på Rosenholm, sier Høyre-politiker i Oslo, Ståle Hagen.

– Rosenholm er et knutepunkt som skal utvikles. Her er det ledige tomter og lite konflikter, sier han.

For lang tid

Ideen om et felles bad på Rosenholm er Oppegård kommunes. Oppegård skal bygge ny svømmehall i stedet for badeanlegget i Sofiemyrhallen, som skal rives.

Dessuten skal et nytt bad i Oslo sør på sikt erstatte det nedslitte fjellanlegget på Holmlia.

Holmlia bad

HOLMLIA BAD: «Anlegget er svært nedslitt og bærer preg av manglende vedlikehold over tid. Rent bygningsmessig er det lite gunstig med et svømmeanlegg i en fjellhall, og det bør på sikt vurderes å flytte svømmehallen ut av anlegget», heter det i Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv.

Foto: Oslo kommune

– Da var det naturlig å tenke om vi kunne gjøre noe sammen, sier Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H).

Etter flere sonderingsmøter mellom de to kommunene i fjor, vedtok Oppegård kommunestyre sist mandag likevel å plassere den nye svømmehallen i Kolbotn sentrum; på nabotomta til jernbanestasjonen.

Rådmannen fikk forståelsen av at det måtte grundige utredninger og lange politiske prosesser til før Oslo eventuelt kunne inngå et samarbeid med Oppegård.

Sak om lokalisering av svømmehall i Oppegård kommune
Thomas Sjøvold

KOM TIL KOLBOTN: Med kun få minutter ekstra reisetid, må et badesamarbeid på Kolbotn være interessant for Oslo, sier Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold.

Foto: Oppegård kommune

– Etter hva vi skjønte var et nytt bad for denne delen av Oslo så langt frem i tid at vi ikke hadde tid til å vente, sier Thomas Sjøvold.

Er det for sent nå?

– Vi har jo gått litt videre med denne saken, og kommunestyret har sagt at vi primært ønsker å etablere et bad i Kolbotn sentrum.

– Men hvis det kan være av interesse for Oslo å være med på det, er det absolutt ikke for sent å ha en dialog om det, sier Oppegård-ordføreren.

– Trist og uforståelig

– Jeg synes det er ganske trist og uforståelig at Oslo kan ha skuslet bort muligheten til et felles prosjekt på Rosenholm.

– Her kunne man fått et svømmeanlegg raskt og rimelig på plass hvor både Oslo og Oppegård kunne bidratt med arbeid og kostnader, sier Ståle Hagen.

Hagen synes det er spesielt oppsiktsvekkende at sonderingene i fjor skjedde uten at idrettsbyråden ble informert om saken. Høyre vil nå fremme forslag i Oslo bystyre om å gjenoppta kontakten med Oppegård kommune.

Ny kontakt

Det sier kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) at hun allerede har gjort, etter at Østlandssendingen begynte å stille spørsmål om saken.

Rina Mariann Hansen

TAR NY KONTAKT: Kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen fastholder at nytt Tøyenbad (bildet) og Stovner bad er prioritert, men vil sjekke muligheten for et felles prosjekt med Oppegård.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Oslo har ikke bygd nye publikumsbad siden 80-tallet. Vi har store ambisjoner om å få plass et bedre badetilbud, så når denne muligheten har vist seg, har vi tatt kontakt med Oppegård for å drøfte muligheten for å spleise på et bad.

Men nå sier ordføreren at toget trolig har gått for Rosenholm, men at dere kan være med på Kolbotn-prosjektet. Er det aktuelt?

– Vi må nå ha en ordentlig kontakt på administrativt nivå og se hva som er mulighetene, sier Rina Mariann Hansen.