Må vurdere psykiatri-kutt på nytt

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus må vurdere kuttene i rus og psykiatri på nytt. Sykehuset har foreslått å kutte 17 millioner kroner i Klinikk for psykisk helse og rusavhengighet neste år. Sykehusets budsjett ble vedtatt på dagens styremøte, men ledelsen må se på kuttene på nytt før styremøtet i januar.