Må starte om igjen mot Løvenskiold

Etter fjorten års kamp for å beholde barndomshjemmet i Nordmarka, vant husmannssønnen mot godseieren. Nå må han begynne på nytt på grunn av en glipp.

Hakloa

I 2003 ble Ødegård kastet ut av Hakloa

Foto: NRK

I årevis har husmanssønnen Jo Arne Ødegård slåss mot godseier Carl Otto Løvenskiold om retten til barndomshjemmet.

Regjeringsadvokat Svein Ole Fagernæs

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs beklager.

Foto: Regjeringsadvokaten

Selv om Ødegård vant, ga ikke Regjeringsadvokaten beskjed om at fristen for å betale for barndomshjemmet forfalt 13. september 2011.

– Jeg beklager det som har skjedd. Men det er ikke så lett å gjøre noe med det når ettårsfristen har gått ut, sier regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.

Som et slag i ansiktet

John Petter Løvstad

John Petter Løvstad, assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Foto: Vegard Lien / NRK

– For Ødegård er dette et svimeslag i ansiktet, sier John Petter Løvstad. Han er assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Ødegård må nå restarte hele saken, det vil si at han må fremme en ny søknad på linje med den han fremmet i 1998. Her er det helt opplagt at det er noen som ikke har gjort jobben sin.

– Skal ikke skje

– Jeg ble helt paff da jeg fikk vite dette, og lurte på om det kunne være mulig, sier Ødegård.

Han har vokst opp på husmannsplassen, og har bodd der i 40 år.

– Dette er sånn som ikke skal skje, regjeringsadvokaten burde kjenne loven såpass bra at han visste om dette, sier han.

Langvarig strid

For Ødegård har kampen om barndomshjemmet allerede vært lang og tung.

I 2003 ble han kastet ut, men i 2005 grep staten inn og eksproprierte plassen for at Ødegård skulle få flytte tilbake. Godseier Løvenskiold godtok likevel ikke dette, og saken fortsatte oppover i rettssystemet.

I 2009 vant Ødegård i høyesterett og skulle få flytte tilbake, men da var det duket for nye runder om pris.

Tildligere i år ble saken altså avsluttet og en pris satt, men Ødegård fikk feil dato for når betalingsfristen var.

Saken fortsetter under bildet

Utkastelsen Hakloa

I 2003 ble Ødegård kastet ut av Hakloa

Foto: NRK

Gir ikke opp

Godseier Carl Otto Løvenskiold har tidligere tilbudt Ødegård både å kjøpe og leie barndomshjemmet med begrenset bruk- og eiendomsrett. Det vil ikke Ødegård, og han gir ikke opp kampen.

- Nå blir vel dette forsinket med adskillige år, men forhåpentligvis ikke like lang tid som det har tatt hittil, sier han.

Løvenskiold sier til NRK at han har registrert at det ikke er blitt betalt innen fristen, men at han ikke vil kommentere saken utover det.