Normal

Må stå lenger i sykehuskø

Ventetiden for å få behandling på sykehus i Helse Øst det siste året. Men det er bare forbigående, mener helseforetaket.

Lege
Foto: Ill.foto:Eirill Wiik, Wiik, Eirill

Helt siden sykehusreformen fra 2002 har ventetiden for behandling på sykehusene i Helse Øst blitt stadig kortere.

Helse Øst har hele tiden hatt kortest ventetid.

Men det siste året har ventetiden økt fra 60 dager til 64 dager.

Fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst er likevel ikke bekymret.

Ikke nådd målet

- Økningen er svært liten. Vi tror ikke dette tyder på at ventetiden er på vei opp igjen, sier hun.

I psykiatrien, som i flere år på rad har fått opptrappingsmidler fra staten, har Helse Øst ennå ikke nådd målet om 50 dagers ventetid for behandling av voksne pasienter på sykehus.

For barn og unge med psykiske lidelser, er også ventetiden lenger enn budsjettert.

- Det har tatt tid å rekruttere fagfolk. Men vi venter større effekt av nye distriktspsykiatriske sentra neste år. Vi regner med at ventetiden innenfor psykisk helsevern vil gå ned, sier Lossius.