NRK Meny
Normal

Verneverdige bygg ofres for Fornebubanen

Bygging av ny T-bane til Fornebu vil ramme verneverdige bygg i Oslo. Flere kan måtte rives eller endres fordi grunnforholdene på Vækerø og Skøyen er for dårlig.

Beboere og ansatte har lenge vært frustrerte over tiden det tar å bygge t-bane til Fornebu. Køene øker i takt med utbyggingen av flere boliger på Fornebulandet. Planen er at Fornebubanen skal stå klar i 2022.

Ett av T-banens ofre kan bli en verneverdig rød sveitservilla i Vennersborgveien på Vækerø.

– Det er en svært verdifull sveitservilla som står på gul liste og som har en flott hage. Det er trist hvis den må rives, men samtidig tilsynelatende nødvendig for å få T-banen frem, sier avdelingsleder Morten Stige hos Byantikvaren.

– Da er det bare å ta til etterretning at noen ganger så må det knuses egg for å få omelett, sier han.

Dårlige grunnforhold

Morten Stige hos Byantikvaren

MINST MULIG INNGREP: Avdelingsleder Morten Stige hos Byantikvaren jobber for at færrest mulig bygg skal rammes av utbyggingen av Fornebubanen.

Foto: Dag Assdalen / NRK

Diskusjonen om Fornebubanen har så langt handlet om hvem som skal betale kjemperegningen på 10 milliarder kroner. Men utbygging av banen vil også ha en pris i form av riving og endring av til dels verneverdig bebyggelser på Oslo Vest.

Flere steder består grunnen av løse masser, lite egnet for tunnel og underjordisk stasjonsbygging. Dette kan ramme hus som står i veien.

– På Vækerø og Skøyen er grunnforholdene for dårlige til å bygge tunnel og banen må derfor bygges ovenfra og ned, i en såkalt åpen byggegrop. Området som må brukes til byggegropen blir så stort at enkelte eiendommer må innløses, sier utviklingsdirektør i Ruter, Hanne Bertnes Norli.

– Hvor mange bygninger vil rammes av utbyggingen?

– Det vet vi ikke ennå. Svaret kommer først når de detaljerte tegningene er på plass, sier hun.

Jobber for å begrense skadene

Morten Stige mener Fornebubanen er et godt prosjekt, men Byantikvaren jobber for å holde skadene på verneverdige bygg nede på et minimum. Stasjoner for T-banen utredes på Vækerø, Skøyen, Madserud og Majorstua. T-banen skal gå mellom Fornebu og Majorstua.

I enkelte alternativer rammes mange bygg deriblant den verneverdige bygården Amalienborg på Skøyen. I et brev til bygningsmyndighetene fraråder Byantikvaren sterkt å rive denne.

– Amalienborg forteller om en byutvikling som var planlagt på slutten av 1800-tallet i Oslo, men som aldri kom. Amalienborg er den ytterste murgården vi har mot vest. Den er historiefortellende og viktig å bevare, sier Stige.

Vinkelgården må bygges om

Samtidig kan bygging av inn- og utganger for ny T-banestasjon gripe inn i et verneverdig landemerke på Majorstua, funkisbygget Vinkelgården som i dag blant annet huser DNB.

– I Vinkelgården vil det sannsynligvis komme en T-baneoppgang. Da må vi ser på gode løsninger for kollektivtrafikantene uten at man skader bygningen unødvendig, sier utviklingsdirektør i Ruter, Hanne Bertnes Norli.

Ruter antyder at bygget må tas ned og settes opp igjen. En løsning byantikvaren går sterkt imot.

– En slik løsning blir aldri hundre prosent. Det går ikke å ta ned et bygg og tro at man skal klare å sette det opp igjen nøyaktig slik det var. Dermed mister bygget sin ekthet, sier Morten Stige.

Fornebubanen er et spleiselag mellom staten og grunneierne på Fornebu. Bompenger fra bilistene skal også være med å finansiere T-banen. Fornebubanen skal etter planene stå klar 20121/2022.

Fornebubanen

FORNEBUBANEN: Kartet viser områder som kan bli berørt av en utbygging av Fornebubanen. Innenfor den røde linjen kommer banens trasè og stasjoner. Innenfor den blå og grønne linjen er områder som kan bli påvirket av en utbygging.

Foto: Plan- og bygningsetaten / Oslo kommune