Motivasjonskollektivet må stenge avdeling

Fylkesmannen har bestemt at korttidsavdelingen ved barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet må legges ned fordi boforholdene kan være skadelig for ungdommene.

Barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet på Eidsvoll

STENGER AVDELING: Motivasjonskollektivet har lenge fått varsler fra Fylkesmannen om at driften ved institusjonen er uforsvarlig. Etter flere pålegg må de nå legge ned den korttidsavdelingen.

Foto: Mads Nygård / NRK

Fylkesmannen har tidligere truet med å stenge institusjonen på Eidsvoll etter at det ble avdekket rutinemessig bruk av isolat, unødig maktbruk og annen tvang overfor beboerne. Barnevernsinstitusjonen skal hjelpe ungdom med rus- og adferdsproblemer.

Fylkesmannen har nå bestemt at institusjonen må legge ned driften ved den ene avdelingen. I vedtaket står det at forholdene ved avdelingen er uforsvarlige og kan ha skadelige følger for de ungdommene som bor der.

Ifølge Fylkesmannen er det også manglende internkontroll, styring og kompetanse. Tilsyn har vist at det brukes tvang ved korttidsavdelingen.

Ikke endret praksis etter pålegg

Motivasjonskollektivet fikk frist til 1. oktober om å rette forholdene. Men tiltakene institusjonen foreslo var ikke strekkelige for Fylkesmannen, og avdelingen må derfor likevel stenge.

Barnevernsinstitusjonen har fått flere pålegg fra Fylkesmannen, men i vedtaket står at Motivasjonskollektivet likevel ikke har klart å endre praksisen ved avdelingen.

– Ikke skadelig

Leder for Motivasjonskollektivet, Bjørn Skotaam, sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i vedtaket.

– Vi kommer til å påklage vedtaket. Vi mener fortsatt at det ikke er skadelig for ungdom å bo hos oss på korttidsavdelingen, sier Skotaam.

Skotaam har tidligere forsvart bruken av isolat.

– Det er en form for isolering i og med at de ikke kommer rett ut i miljøet, men vi må først få en oversikt over den atferden som betinger at de er plassert her for. Det er anledning til å bruke egne rom til det. Det er ikke ulovlig, dette har vi avklart med Fylkesmannen, sa Skotaam til NRK i mars.