NRK Meny
Normal

Må betale for ulovlig sykehjemsdrift

Feil bemanning har spart Adecco for millioner ved to sykehjem i Oslo. Nå krever kommunen 23 millioner tilbakebetalt.

Ammerudlunden sykehjem

Mange ansatte ved Ammerudlunden sykehjem sov i kjelleren. Nå skal de få utbetalt penger for overtid.

Foto: NRK

«Det er planlagt med færre årsverk og det er benyttet personell med en lavere kompetanse enn hva som fremgår av kontrakt»

Det er en av konklusjonene i en rapport som ser på driften av sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet i Oslo. I kontrakten mellom Adecco og Oslo kommune står det klart hvor mange ansatte som skal være på jobb, og hvilken kompetanse disse skal ha.

«Denne bemanningen har ikke vært i samsvar med verken planlagt eller faktisk bemanning på sykehjemmene», står det videre i rapporten. Derfor krever kommunen at Adecco betaler tilbake 21 millioner kroner.

I tillegg krever kommunen at Adecco skal betale for utgiftene til rapporten og brukeravhengige driftsutgifter. I alt ber kommunen dermed om at Adecco betaler 23,7 millioner kroner.

– Skal betale tilbake

– Dersom det viser seg at de foreløpige beregningene er riktige, vil vi selvfølgelig betale tilbake det vi skylder.

Slik svarer Anders Øwre-Johnsen, konsernsjef i Adecco, på de kommunale kravene.

Adecco skal også ha betalt for lite i feriepenger til de ansatte, trukket feil pensjon og betalt for lite for overtidsarbeid. Derfor holder kommunen tilbake 11,2 millioner frem til Adecco betaler det de skylder sine tidligere ansatte.

– Vi har også sagt at alle våre ansatte skal få det de har krav på. Denne prosessen har vi allerede startet

– Lav bemanning er en risiko

– Når man har lavere bemanning enn det som står i kontrakten, øker det risikoen for pasientene, sier Cecilie Brein.

Den uavhengig rapporten fra revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) viser at forholdene ved sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet var verre en det Oslo kommune først trodde. Eldrebyråd Cecilie Brein (Frp) mener at dette kan ha gått ut over pasientene.

– Vi ønsker et høyt antall faglærte på våre sykehjem, og det har det ikke vært her. På sikt øker det risikoen.

I rapporten kommer det fram at det har manglet 5.218 vakter med sykepleiere og 21.559 hjelpepleiere for at kontrakten skulle bli oppfylt.

Les hele rapporten her: PwC om Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet

Planlagte brudd

I løpet av en vanlig seks-ukers turnus var det ved Ammerudlunden planlagt 263 ulovlige dobbeltvakter. Midtåsenhjemmet hadde i løpet av 12 vanlige uker 29 doble vakter.

– Dette bekrefter omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, sier eldrebyråden.

NRK avslørte 17. februar ulovlig drift av sykehjem i Oslo kommune. Brein mener at forholdene som er avdekket er verre en det kommunen først fikk inntrykk av.

– Vi har fått bekreftet bruddene på arbeidstidsbestemmelsene. Det har kommet noen tilleggsopplysninger, nemlig feil betaling av pensjon og det gjennomgående lave nivået på faglærte.

Ulovlige kontrakter

I rapporten står det også at «overtidsarbeid i all hovedsak ikke er blitt honorert med overtidsbetaling», og at de ansatte har fått for lite feriepenger. Til sammen har de ansatte fått over 2 millioner kroner for lite i feriepenger.

De ansatte har også blitt trukket i pensjon som ikke er betalt videre.

PwC har undersøkt kontraktene til en rekke ansatte, og ingen av disse har oppfylt kravene til en arbeidskontrakt.

– Nå må vi sette oss ned og se på hvorfor vi ikke har klart å fange opp dette tidligere, sier Brein.

– Ser alvorlig på brudd

Adecco har trukket seg fra all drift av sykehus etter NRKs avsløringer. Ifølge Øwre-Johnsen beviser dette at selskapet tar alvorlig på bruddene.

– PwCs rapport peker på alvorlige forhold som vi selv ble kjent med i februar. Den gir innblikk i detaljer som jeg selv har vært opptatt av å få på bordet.

Adecco ønsker foreløpig ikke å kommentere tallene i fra PwC. De venter i stedet på en egen rapport.

– Allerede i februar nedsatte vi en egen gransking av alle våre sykehus. Vi har foreløpig ikke fått denne rapporten.