Normal

Lyn kan tape 60 millioner

Hvis Morgan Andersen blir dømt for dokumentfalsk i Mikel-saken, kan Lyn tape 60 millioner.

Morgan Andersen og John Obi Mikel

Morgan Andersen og John Obi Mikel.

Foto: Scanpix

Lyn fotballklubb kan tape 60 millioner kroner hvis Morgan Anderson blir dømt for dokumentfalsk i Mikel-saken, skriver NA24.

Tiltalt for dokumentforfalsking

Andersen er tiltalt for dokumentforfalsking og for "ved falsk anmeldelse til påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet å ha søkt å pådra en annen siktelse eller fellelse for en forbrytelse".

I slutten av april 2005 ble John Obi Mikel solgt til Machester United. Men den nigerianske spilleren ble, etter en del bråk, solgt til Chelsea.

Kan tape 60 millioner

Lyn tikk omtrent 60 millioner kroner for talentet, men de pengene kan forsvinne fort dersom Morgan Andersen blir dømt.

- Dersom Andersen dømmes, er det nærliggende at påtalemyndigheten følger opp med en med tiltale mot Lyn for å få idømt klubben foretaksstraff. I så fall er det naturlig at det også nedlegges påstand om inndragning av overgangssummen til fordel for statskassen, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo til NA24.

Jusprofessoren er spesialisert på kontrakt- og avtalerett i tillegg til strafferett, og forteller at det er paragrafene 34 til og med 37 i straffeloven som gir staten muligheten til å beslaglegge Lyns Mikel-millioner.

- Kan ha gjort et ulovlig salg

I paragrafene heter det blant annet at «utbytte av en straffbar handling skal inndras», at inndragning «kan foretas hos den skyldige eller hos den han har handlet på vegne av» og at «inndragning skjer til fordel for statskassen når ikke annet er bestemt».

- Hvis avtalen mellom Mikel og Lyn er forfalsket, har Lyn solgt noe de ikke hadde rettmessig adgang til å selge. I så fall har ikke Lyn noe rettmessig grunnlag til å sitte med overgangspengene, sier Høgberg.

Lyn er på sin side ikke bekymret.

- Vi har vært gjennom alle mulige konsekvenser av denne saken, og vår vurderinger er at vi ikke kommer opp i et slikt scenario som du beskriver, sier Lyn-direktør Erik Langerud.

Åtte dager er satt av til saken, som starter 11. februar i Oslo tingrett.

Les mer:

Morgan-rettssaken kan bli utsatt

Morgan-rettssak i februar

Rettssak først til sommeren

Shittu og Mikel til avhør

- Skader norsk fotball