Lurer unna millionbeløp

Mange i Oslo og Akershus snyter på skatten ved salg av boligkontrakter. De siste månedene er det avdekket 75 saker hvor 20 millioner kroner er lurt unna beskatning.

Selvangivelse
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Unndragelse av gevinst kan føre til tilleggskatt.

Regnes som vanlig inntekt

Mange som har inngått kontrakter om kjøp av boliger under oppførelse har de siste årene solgt de videre med stor fortjeneste. Mange lar være å melde fra til skattemyndighetene om gevinst eller eventuelt tap til tross for at dette er skattepliktig.

Seksjonssjef i Skatt Øst Karin Busk sier denne type gevinst skal regnes på lik linje med vanlig inntekt.

Millionbeløp

De siste månedene har Skatt Øst avdekket 75 forhold der 20 millioner kroner er unndratt beskatning.

Ofte dreier det seg om gevinst på sekssifrede beløp for den enkelte.

Ingen instans informerer skatteetaten om slike salg, så informasjonen fremgår ikke i den forhåndsutfylte selvangivelsen man får i posten.

Skattebetalerne må derfor rette på selvangivelsen elektronisk eller før den returneres i posten.

- Mange vil bli tatt

Seksjonssjef i Skatt Øst Karin Busk sier at man kan få tilleggsskatt ved å prøve å unndra gevinsten.

- Dette er et av våre satsingsområder og det er store muligheter for at det blir oppdaget, sier hun.

Hun oppforder nå folk som har solgt videre boligkontrakter at de tar med gevinsten eller tapet i selvangivelsen for inntektsåret 2008.