Luftforurensning
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Luftkvalitet i Oslo og Akershus

Oppsummert

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides jevnlig i flere av de store byene. Kalde vinterdager er ofte forbundet med høye nivåer av luftforurensning som er skadelig for helsa.

  • Opp mot høy forurensning

    Det ventes et moderat til høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier i Oslo i ettermiddag. Dårligst luft blir det i rushtiden på grunn av mye eksos og veistøv. På kvelden ventes moderat forurensning i boligområder med mye vedfyring.

  • Frp raser mot bompengeøkning

    – 160 kroner i bompenger på enkeltdager vil ramme de med dårligst råd, vanskeligst familielogistikk og dårligst utbygd kollektivnett, sier Tommy Skjervold (Oslo Frp). Byrådet vil femdoble prisen i bomringen på dager med akutt luftforurensning. Skjervold mener byrådet heller burde bevilget mer penger til kollektivtrafikken, noe de ikke har gjort siden de kom til makten.

Oslo byråd har gått inn for dieselforbud på kommunale veier, men NAF mener det ikke er et vellykket tiltak.