NRK Meny
Normal

Lover bedre togtilbud - Men ikke før 2014

Den planlagte ruteendringen i 2012 er blitt utsatt til 2014. Det er restultatet av statsbudsjettet som legges fram i dag.

NSB Flirt

NSBs nye togsett, kalt type 74 og type 75, skal bidra til en bedre pendlerhverdag på Østlandet.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

«Regjeringen legger opp til et gradvis forbedret togtilbud i Østlandsområdet fram mot innføringen av ny grunnrutemodell i desember 2014.»

Slik begynner samferdselsdepartementet en pressemelding om årets statsbudsjett som legges fram i dag klokken 10.00.

I budsjettet foreslår regjeringen å sette av 848 millioner kroner til tilrettelegging i form av flere små og store infrastrukturtiltak, og i tillegg å øke kjøpet av persontransporttjenester fra NSB i årene fremover.

35 prosent flere reisende

I 2008 la NSB fram planer om å øke antallet togavganger i 2012. Denne ble utstatt i 2010, men nå mener regjeringen at den kan komme på plass i 2014.

I pressemeldingen skriver Samferdselsdepartementet at de vil gjennomføre en rekke små og store tiltak for å øke kapasiteten på jernbanen rundt hovedstaden.

85 prosent av alle togreiser skjer i Østlandsområdet, og for disse reisende innebærer ny grunnrute at setekapasiteten blir opp mot 35 prosent bedre i morgenrushet inn mot Oslo.

Blant annet må kapasiteten på sporområder for togparkering økes. Det er også behov for å etablere flere vende- og kryssingsspor samt å bedre banestrømforsyningen

Ifølge SVs Heikki Holmås skal 848 millioner kroner være nok til at de nye rutene kan innføres i 2014, slik at man slipper ytterligere forsinkelser.

– Jernbaneverket hadde undervurdert hvor mye det ville koste, men nå bevilger vi alle pengene som Jernbaneverket har bedt om.

Nye togsett

I 2012 begynner NSB å ta i bruk de første av 50 nye togsett. Dette skal bedre de reisendes kollektivhverdag, ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Asker, dobbeltsporparseller på Vestfoldbanen samt NSBs innkjøp av 50 nye togsett, gir til sammen grunnlag for betydelige forbedringer i togtilbudet på Østlandet. For å få til dette, er det nødvendig å gjennomføre en rekke små og store tiltak i infrastrukturen, sier Kleppa.

– Majoriteten av de reisende vil få et mer oversiktlig togtilbud med økt og jevn frekvens, samt bedre overgang til annen kollektivtransport, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

For å få til en mer effektiv drift, er det også noen stoppesteder som legges ned. Disse er: Hallenskog og Åsåker på Spikkestadbanen, Drømtorp og/eller Langli på Østfoldbanens Østre linje, Steinberg på Sørlandsbanen og Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud på Kongsvingerbanen.

275 millioner til Oslo - Ski

Follobanen får 275 millioner kroner, til planlegginen av ny jernbane mellom Oslo og Ski. Dette skjer samtidig som byggestart for prosjektet er skjøvet fra 2013 til 2014.

Prosjektet med opppussing av jernbanetunnelen gjennom Oslo skal også fortsette. I alt skal det brukes 570 millioner kroner på dette, noe som gir sommerstengt tunnel gjennom hovedstaden også neste år.