Løsningen på Oslos snøproblem kan ligge her

Et snøsmelteanlegg inne i fjellet ved Bekkelaget renseanlegg skal gjøre Oslo kommune bedre i stand til å frakte bort snøen fra gater og fortau i framtida.

Bekkelaget renseanlegg

SNØSMELTEANLEGG: Bymiljøetatens førstevalg er å smelte snøen inne i fjellet ved Bekkelaget renseanlegg. Et slikt anlegg vil ikke være på plass før vinteren 2022/2023, og en mulig midlertidig løsning er et oppgradert snømottak på Åsland.

Foto: Tone Spieler / Vann- og avløpsetaten

Det store snøfallet natt til 16. januar og snøkaoset som fulgte, avslørte at Oslo kommune har et snøproblem.

Snøkaos i Oslo

SNØKAOS: Dette synet våknet Oslo opp til 16. januar. Her fra Vøyensvingen. Mange steder er snøen fortsatt ikke fraktet bort.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det eneste stedet kommunen hadde å dumpe snøen, var snømelte-lekteren «Terje» ved Søndre Akershuskai.

Men «Terje» hadde ikke god nok kapasitet til å ta unna de store snømengdene. Bymiljøetaten beregnet at det ville ta seksti dager å fjerne snøen fra bygatene hvis de ikke fant andre steder å gjøre av snøen.

snødumper i pram,tot fra kaia, snø og mennesker i gate, skitten snø dumpes,flaske taes ut, lastebil rygger, last tømmes, snø kvernes, int reneanlegget, opperatør ved skjermer, tot av kaia med Akershusfestning

TERJE: Siden 2012 har snølekteren ved Søndre Akershuskai håndtert snøen fra Oslos gater. Kontrakten med NCC utløper neste år.

Fylkesmannen kritiserte samtidig kommunen for at flere snøfattige vintre har vært en sovepute i arbeidet med å finne andre løsninger.

Skitten snø ved drikkevannet

I ettertid har Fylkesmannen sagt ja til å la kommunen ta i bruk det gamle snødeponiet på Åsland i bydel Søndre Nordstrand igjen, men kun for ren snø og bare som en kriseløsning denne vinteren.

Torsdag ble snøproblemet igjen tydelig da Vann- og Avløpsetaten tvang Bymiljøetaten til å fjerne et berg med møkkete snø som de mente var lagret ulovlig ved drikkevannet i Maridalen.

Bymiljøetaten lagret møkkete snø ved drikkevannet i Maridalen i Oslo.

SKITTEN SNØ: Bymiljøetaten dumpet denne snøen i nærheten av Maridalsvannet uten å spørre Vann- og avløpsetaten.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Tidligere dumpet kommunen snøen i havnebassenget eller la snøen i gigantiske berg rundt i byen til den smeltet om våren. Med tiden har man blitt mer bevisst på at snø utgjør et forurensningsproblem, i hvert fall den som har ligget i grøfter og veikanter og blitt skitten.

Overskuddssnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Underjordisk snøsmelting

Derfor har Oslo kommune i lang tid vært på jakt etter en permanent løsning etter at kontrakten for bruk av «Terje» utløper i april 2019.

I en fersk såkalt konseptvalgutredning (KVU) har Bymiljøetaten disse anbefalingene i prioritert rekkefølge:

  • 1a. Snøsmelteanlegg ved Bekkelaget renseanlegg. Snøen tippes i bassenger inne i fjellet og smeltes med lokalt varmepumpeanlegg som henter ut varme fra renset avløpsvann. Varmen kan utnyttes som fjernvarme når det ikke er snø å smelte.
  • 1b. Nedskalert versjon uten fjernvarmetilkobling.
  • 2. Tipping direkte i avløpstunnelene. Snøen skal kvernes og dumpes i kloakken to steder; ned i VEAS-tunnelen ved Frognerparken pumpestasjon og ned i Midgardsormen i Gamlebyen. Åsland skal også brukes noe.
  • 3. Flere mindre smelteanlegg. Flere forbrenningsanlegg på biogass på faste steder i vintersesongen og noen mobile på biogass. Åsland skal også brukes noe.

Bymiljøetaten anbefaler snøsmelteanlegget inne i fjellet på Bekkelaget forutsatt at et fjernvarmeselskap er med på å dele regningen.

Lønnsomt

Gerd Robsahm Kjørven

ANBEFALER BEKKELAGET: Bymiljøetaten og etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Ved salg av energi til fjernvarme- og fjernkjølenettet vil dette alternativet være lønnsomt og gi inntekter til kommunen, skriver etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i sin anbefaling til byrådet.

– Hafslund Varme AS har tidligere ikke vist interesse for å engasjere seg i et slikt prosjekt, men prosjektet anses å være såpass interessant både samfunnsmessig og økonomisk for Oslo kommune at det likevel er anbefalt.

– Konseptet kan sannsynligvis ikke gjennomføres uten politisk styring og tilrettelegging, skriver Robsahm Kjørven.

Ikke økonomisk forsvarlig

Hafslund Varme heter nå Fortum Oslo Varme. Fortum og Oslo kommune eier halvparten hver.

Kommunikasjonssjef Truls Jemtland sier at et tidligere forprosjekt konkluderte med at kostnaden og risikoen var for høy til at det var kommersielt aktuelt for selskapet å gjennomføre prosjektet.

– Selskapet er ikke motvillige til å engasjere oss i et slikt prosjekt igjen, men vi har ikke funnet det økonomisk forsvarlig ved en tidligere gjennomgang, sier Jemtland.

Rett i kloakken

Bymiljøetatens andrevalg er tipping av snø rett i avløpstunnelene. Ulempen med dette er at Vann- og Avløpsetaten er imot fordi de ønsker minst mulig snø og vann fra gater og veier i avløpsnettet.

Overvann fra urbane/trafikerte områder bør ikke sendes til renseanlegg via fellessystemet

Hovedplan avløp og vannmiljø 2014-2030

– Veivannet vil utgjøre fremmedvann som øker mengden avløpsvann som må håndteres. Veivann inneholder også forurensninger. spesielt tungmetaller, som er uønsket i avløpsvann og slam, skriver etatsdirektør Anna Maria Aursund i sin uttalelse til planene.

Mer kapasitet

– Den siste tiden har vist at Oslo trenger mer kapasitet til å deponere snø i snørike vintre, sier byrådssekretær for miljø og samferdsel, Daniel Rees (MDG).

Han sier at byrådet nå skal gå nærmere inn i de ulike alternativene for å finne en best mulig løsning for trygg lagring av snø i årene fremover.