Normal

LO Oslo: - Forstår Valla

Leder i LO Oslo, Kleiv Fiskvik, kritiserer prosessen som førte til at Gerd-Liv Valla gikk av, men sier han forstår at hun nå trekker seg.

Framlegging av Fougner-rapporten
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Jeg har hele tiden vært i tvil om denne prosessen som ble satt i gang med dette granskningsutvalget, har vært riktig, blant annet ut fra et rettslig synspunkt. Men når det først har kommet så langt, skjønner jeg godt at Valla trekker seg. Det er jo uholdbart å fortsette slik saken har utviklet seg, mener Fiskvik.

Fiskvik mener det hadde vært uholdbart for LO om Valla hadde fortsatt som LO-leder.

- Hvis dette nå hadde fortsatt, hadde det vært lammende for LO, og det var jo også det Valla ga uttrykk for i pressekonferansen. På den andre siden tror jeg det hadde vært riktigst å få saken avgjort i en kongress, altså burde de som har valgt Gerd-Liv Valla få tatt standpunkt til dette, sier han.

Ingen selvkritikk

Gerd-Liv Valla  tok ingen selvkritikk da hun i en lang redegjørelse i dag forklarte hvorfor hun nå trekker seg. Det beskriver Oslo-lederen som paradoksalt.

- Hun mener jo selv at konklusjonene i rapporten er feil, og at innholdet også delvis er feil. Hun mener at hun ikke har brutt noen lover, og da ville det rent objektivt sett være naturlig å ikke gå av.

- Vi skal likevel se på den personlige belastningen som det sikkert er å stå oppe i dette. Derfor har jeg forståelse for at hun går av, legger han til.