Normal

Leverer ikke selvangivelsen

Næringsdrivende i Oslo og Akershus er dårligst på Østlandet til å levere inn selvangivelsen i tide. Det kan koste dem dyrt.

avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst

Avdelingsdirektør i Skatt øst, Inger-Berit Andersen mener det er alvorlig at 13 prosent ikke leverer inn selvangivelsen innen fristen.

Foto: Skatt Øst

– Til tross for at fristen for levering av selvangivelsen for næringsdrivende var
31. mai, mangler vi fortsatt nesten 34 000 selvangivelser, opplyser avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst.

Blant næringsdrivende som ikke har levert selvangivelsen kommer Oslo og Akershus aller dårligst ut.

– Vi synes det er skuffende at så mange ikke leverer selvangivelsen innen fristen, sier Andersen.

  • 16 prosent av 103 000 næringsdrivende i Oslo har ikke levert selvangivelsen.
  • 13 prosent av 71 800 næringsdrivende i Akershus har ikke levert selvangivelsen innen fristen.
  • Samlet for fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland er det 13 prosent som ikke har levert innen fristen.

Dyrt å ikke levere

Skatt øst har nå sendt ut en purring til de som ikke har levert inn selvangivelsen, og det kan fort bli dyrt hvis man ikke svarer.

– Hvis de ikke leverer nå vil vi sende ut en purring i juli. Hvis vi så ikke hører noe da, vil vi fastsette formue og inntekt ved skjønn. Da vil vi også vurdere tilleggsskatt, sier Andersen.

Hun er ikke overrasket over tallene, for de har holdt seg stabile de siste årene. Nå ønsker Skatt øst å finne ut hvorfor så mange ikke leverer.

– Vi arbeider med å finne årsakene til at så mange ikke leverer i tide. Noen har nok misforstått regelverket, men så lenge man er registrert må man levere, understreker Andersen.

Aksjeselskaper dårligst

Ifølge Skatt øst er aksjeselskapene de som er aller dårligst til å levere selvangivelsen. Slik ser fordelingen ut blant de næringsdrivende i Oslo og Akershus:

Oslo
• Personlig næringsdrivende: 48 000, hvorav 5 000 ikke har levert
• Aksjeselskaper: 51 000, hvorav 10 000 ikke har levert
• Deltakerlignende selskaper: 3 600, hvorav 1 000 ikke har levert
Dette utgjør ca. 16 % som ikke har levert

Akershus
• Personlig næringsdrivende: 40 000, hvorav 3 500 ikke har levert
• Aksjeselskaper: 30 000, hvorav 5 200 ikke har levert
• Deltakerlignende selskaper: 1 800, hvorav 500 ikke har levert
• Dette utgjør ca. 13 % som ikke har levert