Legger ned asylmottak på Ila

UDI legger ned integreringsmottaket på Ila i Oslo. Færre asylsøkere gjør det vanskelig å fylle opp integreringsmottak. Kontrakten har en oppsigelsestid på fire måneder. Det gjør at de fleste beboerne kan bo på Ila til de skal bosettes i en kommune.