NRK Meny
Normal

Oslo mer miljøvennlig

Oslo-lufta blir renere viser en ny rapport, men hovedstaden er fortsatt langt unna målene om å redusere klimagassutslippene. Nå varsler byrådet skjerpede miljøtiltak.

Byggingen i Bjørvika i Oslo

FORURENSNING: Bygg- og anleggsbransjen er en av klimaverstingene. Bjørvika er et av Oslos store utbyggingsområder.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Rapporten viser at vi er på rett vei, men det er langt igjen, sier direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen.

Oslo har ifølge en ny rapport redusert sitt totale CO₂-utslipp med 16 prosent fra 2013 til 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kommunes egne tall viser at i deres virksomheter har utslippene gått ned 27 prosent fra 2015 til 2016.

Heidi Sørensen

Direktør i klimaetaten, Heidi Sørensen varsler skjerpede tiltak.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ambisiøse mål

Disse tiltakene har bedret Oslo-luften:

  • Forbud mot fyringsolje
  • Forbrenningsanleggene har gått over fra fossil olje til bioolje når de brenner søppel.
  • Kielfergene får strøm fra land når de ligger til kai.

Oslo kommune har som mål å halvere klimagassutslippene innen 2020 og redusere dem med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Men det er usikkert hvor mye kommunens klimatiltak egentlig har å si for nedgangen i utslippene.

Rundt to tredeler av klimagassutslippene i Oslo kommer fra anleggsmaskiner og veitrafikk. Nedgang i byggeaktiviteten og hamstring av avgiftsfri diesel i 2013 kan være årsaken til at utslippene var redusert med 100 000 tonn i 2015 sammenlignet med 2013.

Det er derfor lite trolig at nedgangen i utslippene skyldes effekten av nye tiltak, heter det i rapporten.

Heller litt tilfeldigheter, men Borgar Aamaas, seniorforsker i Cicero,

– Det er en kombinasjon av statens politikk og klimapolitikken til tidligere og nåværende byråd, sier han.

Skjerpede tiltak

Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Foto: CF-Wesenberg

Nå skal byrådet få på plass ytterligere tiltak for å sikre at også transportsektoren bidrar til å bedre miljøet.

– For å få ned utslippene fra transportsektoren i Oslo og Akershus har vi vedtatt nye bompengetakster som kommer på plass til høsten. Vi skal også få på plass en ny bomring i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg

Det er flere som lar bilen stå i hovedstaden. For første gang er det flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, men skal biltrafikken være redusert med 20 prosent innen 2020, må færre sette seg bak rattet.

Hårete mål, mener Cicero, senter for klimaforskning.

– Det er ikke mange år til 2020. Dette er ambisiøse mål som krever ambisiøs politikk. Må jeg vedde om målene blir nådd, sier jeg nei, sier Aamaas i Cicero.

Han peker på at byrådet står overfor et dilemma

– De jobber med å kutte utslipp i byggefasen, men de må velge litt mellom flere boliger eller klimautslipp, sier Aamas.