NRK Meny
Normal

Lærere får ikke jobbe mens de venter på politiattester

Nyansatte i barnehager og skoler over hele landet får ikke lov til å begynne i jobb før de har fått politiattestene sine. I Skedsmo kommune frykter de bemanningsmangel under ventetiden som nå er på 7 uker. For kommunen haster det å få 19 nyansatte i jobb.

Politiattest

VENTER: I Skedsmo er det nå 19 nyansatte i kommunens barnehager og skoler som ifølge regelverket ikke får lov til å starte i sine stillinger mens de venter på vandelsattest fra politiet.

Foto: Grafikk:Kari Løberg Skår / NRK

Det er tidligere kjent at barnehagestyrere frykter å måtte stenge barnehager i mangel av nok bemanning. Problemet gjelder ikke bare barnehageansatte, men også nyansatte lærere.

I øyeblikket ligger 23.900 søknader i kø for å bli behandlet, viser den siste opptellingen fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Finnmark.

Av disse er det 3.700 barnehageansatte og 2.100 lærere fra hele landet som har søkt om å få vandelsattest.

I Skedsmo er det nå til sammen 19 lærere og barnehagepedagoger i kommunen som ikke får begynt i jobben mens de venter på attesten.

Uheldig for bemanningen

Helge Dulsrud

HASTER: Kommunaldirektør i Skedsmo kommune, Helge Dulsrud, er bekymret for bemanningssituasjonen i skoler og barnehager om ikke de nyansatte får sine politiattester innen kort tid.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Kommunaldirektøren i Skedsmo, Helge Dulsrud, sier situasjonen er svært uheldig for kommunen.

– De nyansatte får ikke tiltrådt stillingen, og vil heller ikke få lønn. For oss betyr det at vi ofte må sette inn ufaglærte vikarer som allerede har politiattest for å fylle stillingen inntil de som har den kan tiltre, sier Dulsrud.

Politiet beklager

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø, som har ansvaret for å utstede politiattester til hele landet, beklager de ulempene den lange saksbehandlingstiden har ført med seg.

Fungerende avdelingsleder Lone Bangsund sier køen er på vei nedover etter bruk av overtid og bedringer i datasystemet.

– Vi har nå funnet en løsning på IKT-tjenestene som gjør at vi har bedre flyt i saksbehandlingsprosessen nå. Vi håper at saksbehandlingstiden vil være opp mot normal innen utgangen av april, sier Bangsund.

Utålmodig kommune

I Skedsmo kommune er de ikke fornøyd med at kravet om to ukers behandlingstid trolig først blir nådd utpå vårparten.

– Vi er nå i vårhalvåret og da har vi erfaringsmessig et stort antall ansettelser i kommunene som skal gjøres frem mot nytt skole- og barnehageår i august, sier kommunaldirektør Helge Dulsrud.

– Vi forventer at man raskt øker saksbehandlingskapasiteten nå, sier han.