Kvinne dømt for påkjørselen av Charlotte Bøhler Wilhelmsen

Etter først å ha blitt frikjent i tingretten, er en 52 år gammel kvinne nå dømt til 75 dagers fengsel, fordi retten mener hun sovnet bak rattet før hun kjørte på og drepte Bøhler Wilhelmsen.

Charlotte Bøhler Wilhelmsen

Charlotte Bøhler Wilhelmsen ble påkjørt, mens barnet hennes, som lå i barnevognen ble sendt til sykehus med lettere skader. NRK har fått familiens tillatelse til å publisere dette bildet.

Foto: Privat/NRK

I midten av mars startet ankesaken mot kvinnen (52) som er nå er dømt for å ha påkjørt og drept Charlotte Bøhler Wilhelmsen. Da holdt kvinnen fast ved at hun ikke husker noe fra ulykken.

Bøhler Wilhelmsen var i september 2014 på vei til barnehagen med datteren Alva, da hun ble truffet bakfra av den tiltalte kvinnens bil langs Ring 2 i Oslo. Hun ble slengt 15 meter av gårde og døde.

Den tiltalte 52-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og ble frifunnet i tingretten. Hun mener hun må ha vært bevisstløs eller fått et illebefinnende da hun kjørte av veien, mens aktoratet mener kvinnen sovnet bak rattet.

Nå er altså kvinnen i Borgarting lagmannsrett dømt til 75 dagers fengsel, som er det samme som aktor ba om.

Retten mener kvinnen sovnet bak rattet, og at hun dermed kan klandres for påkjørselen. I tillegg må kvinnen betale over 1 million kroner i erstatning til de pårørende, samt at hun mister førerkortet i tre år.

Aktor Bente Vengstad la i sin sluttprosedyre vekt på at det ikke er noen medisinske funn som tyder på et illebefinnende.

– Kan ikke utelukke en ekte besvimelse

Marijana Lozic, forsvareren til den domfelte kvinnen, er uenig i lagmannsrettens bevisvurdering.

Marijana Lozic

UENIG: Marijana Lozic, forsvarer til den domfelte kvinnen, er uenig i rettens bevisvurdering.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi mener lagmannsretten har holdt beviskravet for lavt og at de ikke har vurdert de nye bevisene vi hadde inne.

– Hjertespesialisten som var ny for lagmannsretten konkluderte med at selv om det ikke forelå noen medisinske forhold til besvimelse, så kan man ikke utelukke at en ekte besvimelse har vært direkte årsak til denne ulykken, sier Lozic.

Nå skal hun sammen med sin klient gå nærmere gjennom dommen for å vurdere om de skal anke saken videre til Høyesterett.

– Setter en presedens

Bistandsadvokat for de pårørende Christian Lundin mener denne saken setter en presedens for fremtidige saker.

– Det setter definitivt en presedens. Det er ingen medisinske funn som støtter opp under et illebefinnende. Lagmannsretten legger etter en grundig gjennomgang til grunn at hun sovnet etter å ha fått varsel om at hun var trøtt, sier Lundin.

Bistandsadvokat Christian Lundin

PRESEDENS: Bistandsadvokaten til de pårørende Christian Lundin mener saken setter en presedens for fremtidige saker.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Det er et signal ut til alle bilister om at dersom man føler seg trøtt så må man kjøre til side, hvis ikke kan det få så tragiske konsekvenser som det fikk i denne saken.

Bistandsadvokaten sier en eventuell anke til Høyesterett ikke kan gjelde bevisvurderingen under skyldspørsmålet, men straffeutmålingen, lovanvendelsen og saksbehandlingen. Nå håper han på de pårørendes vegne at saken avsluttes.

– De er tilfreds med resultatet og håper nå saken endelig kan avsluttes, slik at de kan gå videre i livet sitt, sier Lundin.

Var hun bevisst eller sovnet hun?

Årsaken til at den domfelte kjørte av veien denne september-morgenen har vært det store spørsmålet i begge rettssakene. I den første saken i Oslo tingrett konkluderte retten altså med at sjåføren kan ha besvimt eller fått et illebefinnende.

Dermed mente dommeren at kvinnen heller ikke kunne klandres for ulykken. Men i lagmannsretten kom altså retten til en annen konklusjon.

Dødsulykke Griffenfeldtsgate

Her mellom Uelands gate og Geitmyrsveien på Ring 2 ble kvinnen påkjørt og drept.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix