NRK Meny

Kutter på Alnabruterminalen

På grunn av mindre godstransport med tog har Alnabruterminalen i Oslo kuttet i åpningstider og ansatte, de har nedbemannet fra 120 til 76 ansatte, skriver Nationen. Tall fra SSB viser at næringslivets transport av gods på jernbanen har falt med ti prosent de siste fem årene.

Alnabru
Foto: Norfilm AS/ Jernbaneverket. / Even Birkeland