Kritiske til buss før bane på Romerike

Lokalpolitikerne frykter at en bane er helt i det blå hvis Ruter får gjennomslag for en bussløsning på Nedre Romerike først.

Ole Jacob Flæten og Ragnhild Bergheim

Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten (Ap) og varaordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap), vil ikke ha buss før bane.

Foto: Olav Juven / NRK

– Da står vi i fare for å skyve en baneløsning langt inn i framtida, sier ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten (Ap).

– Vi kan ikke bare drive og ta omkamper. Nå vi velge konseptet t-bane og få fortgang, sier partifelle Ragnhild Bergheim, varaordfører og ordførerkandidat i Lørenskog.

NRK fortalte tirsdag at Ruter anbefaler å skrinlegge Ahusbanen, altså forlengelsen av Furusetbanen til sykehuset i Lørenskog.

Ruter vil kun forlenge banen fra dagens underjordiske endestasjon på Ellingsrudåsen og ut av fjellet til Visperud, industriområdet på grensen mellom Oslo og Lørenskog.

Ellingsrudåsen stasjon

ENDESTASJON: I dag stopper Furusetbanen under jorda på Ellingsrudåsen. Ruter vil forlenge banen ett stopp til Visperud.

Foto: Olav Juven/NRK

Fra Visperud og videre til Ahus, Lillestrøm og Kjeller vil Ruter bygge en lukket superbusstrasé som kan skinnelegges og bli bane en gang i framtida, den såkalte Romeriksbanen.

Uenige om veien

En slik bane er det langsiktige målet både til Ruter, lokalpolitikere på Nedre Romerike og fylkestingspolitikere i Akershus. Det er veien fram til målet Ruter ypper til strid om når de vil ha buss før bane.

– T-bane er det mest effektive og forutsigbare transportsystemet, sier Ragnhild Bergheim i Lørenskog.

Hun kan vanskelig se for seg hvordan en lukket busstrasé kan bygges gjennom tett bebyggelse og et virvar av veier i hennes hjemkommune.

– Bussene vil stå og stampe i kø rundt rundkjøringene og vil ikke frakte folk på en like effektiv måte som en t-bane som går under bakken mesteparten av veien, sier Bergheim.

– Vi tar vår del av veksten i hovedstadsregionen, sier Ole Jacob Flæten i Skedsmo.

– Vi skal sørge for god næringslivsutvikling, boligutvikling og fortetting langs kollektivaksene. Det viser vi gjennom planene våre, og det viser historien vår. Derfor er det viktig at vi får det elementet vi mangler, nemlig en baneløsning.

– Romerike i bakleksa

Skedsmo-ordføreren legger ikke skjul på at det er betydelig misnøye på Nedre Romerike ved at baneinvesteringene går vestover. Kolsåsbanen står ferdig, og Fornebubanen har kommet langt i planleggingen.

– Både kommunene på Romerike, fylkespolitikerne og stortingspolitikerne våre er omforente om en baneløsning. Jeg er bekymret for at Ruter ikke tar de politiske signalene.

– Nå må den politiske viljen gi seg uttrykk i klare prioriteringer slik at Romerike ikke havner bakerst i leksa igjen, sier Ole Jacob Flæten.

Forberedt på kjeft

Bernt Stilluf Karlsen

VENTER IKKE ROS: Ruters styreleder Bernt Stilluf Karlsen tror ikke staten vil være med og finansiere Ahusbanen og vil derfor tenke nytt.

Foto: Olav Juven / NRK

Ifølge styreleder Bernt Stilluf Karlsen anbefaler Ruter å droppe Ahusbanen fordi selskapet tror det blir vanskelig å få staten med på å finansiere banen. Han begrunner dette i høye investeringskostnader - 6,9 milliarder kroner - og dårlig samfunnsøkonomisk nytte.

– Vi regner ikke med veldig mye ros for dette forslaget i første omgang, konstaterer Bernt Stilluf Karlsen.