NRK Meny

Kritisk til Oslopakke 3

– Hele transportnæringen er glemt i avtalen om Oslopakke 3, mener Einar Spurkeland i transportkonsernet DB Schenker. Sentralt i avtalen er økning av bompengetakstene, for nesten alle trafikanter. For tungtransportens del kan det bli svært dyrt.