NRK Meny
Normal

Kritisk til nedleggelse av ekspressbusser

Bærum kommune reagerer på at Ruter legger ned flere direktebusser fra Bærum til Oslo. Det betyr at flere må bytte fra buss til bane i rushtiden.

Kollektivtrafikk

Folk i Bærum må fremtiden regne med færre direktebusser til Oslo og flere bytter underveis i jobbreisen. De første ekspressrutene kuttes allerede ved årsskiftet.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

De første ekspressrutene kuttes ved årskiftet.

– Det å legge ned ekspressbussruter som er populære og som brukes mye er vi kritiske til. Vi veit at passasjerer som reiser fra Bærum til Oslo på jobb ikke ønsker å bytte fremkomstmiddel og er opptatt av hvor lang tid reisen tar, sier Morten Skauge, leder i hovedutvalget for miljø i Bærum kommune.

Saken ble først omtalt i Budstikka .

Færre ekspressbusser – flere lokalruter

Ruteendringene er en del av Ruters Trafikkplan Vest der antall direkteruter til Oslo skal kuttes, og erstattes med flere overganger mellom buss og bane. Samtidig skal de bygge ut kollektivtilbudet lokalt med flere tverrgående busslinjer og økte avganger på lokalbussene.

– Det snakkes veldig mye om matebusser inn til store kollektivknutepunkter som for eksempel Sandvika som jeg tror vil ha en positiv effekt, men samtidig er det mange som reiser til jobb fra andre steder i Bærum inn til Oslo. Det er viktig å sørge for at flere av de som reiser de retningene også velger kollektivt, sier Skauge.

Passasjerer vil ikke bytte

Undersøkelser gjort av Transportøkonomisk institutt viser at det oppleves som en ulempe for passasjerer å bytte transportmiddel og at folk er villige til å bruke lengre tid på transportmiddelet dersom de slipper å bytte. Ruter forsvarer likevel endringene.

– Kundeundersøkelsen vår viser at folk ikke ønsker å bytte, men vil bli kjørt fra dør til dør. Når vi gjør disse undersøkelsene får vi store protester fra de som tar ekspressbuss, mens vi får en trafikkvekst fordi kollektivtrafikken blir mer tilgjengelig for flere kunder, sier pressekontakt i Ruter, Sofie Bruun.

I første omgang er det linje 122 Dønski Oslo og 156 Rykkinn – Ullevål som legges ned fra og med nyttår.

Kritiske beboere

Ifølge tall fra Ruter jobber 40 prosent av innbyggerne i Bærum i sin egen kommune, mens 28 prosent pendler til Oslo. Ruter mener en ruteomlegging vil gjøre at flere i Bærum kan bruke kollketivtransport.

– Vi vil øke antallet avganger slik at vi får et godt og sterkt tilbud lokalt, slik at vi kan bruke tog og T-bane til å frakte folk inn til Oslo, sier Bruun.

Berger og Rykkinn vel er glade for at det lokale kollektivtilbudet styrkes, men mener det ikke burde gå på bekostning av ekspressbussene.

– For de som har arbeidsplass på Lysaker, Skøyen og i Oslo er dette dårlige nyheter. Det betyr en betydelig økning i reisetiden og at de må komme seg på allerede fulle T-baner og tog. Jeg tror ikke dette fremmer interessen for å reise kollektivt, sier Erik Sennesvik i Berger og Rykkinn vel.