NRK Meny

Kritiserer fjerning av støyskjerm

Glomma og Vorma Elvelag mener Jernbaneverket begår løftebrudd når de fjerner støyskjerming av Vorma fra reguleringsplanen for Dovrebanen sør for Minnesund. Ifølge Elvelaget flere områder bli liggende i rød og gul støysone hvis Jernbaneverket får det som de vil.